bài viết được lọc theo ngày: Thứ ba, 07 Tháng 10 2014
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 07:00

Tâm không phóng dật (13/4/2009)

Biết giữ gìn thân tâm bất động thì dù ai có chửi mắng, nói xấu, vu khống, nói oan ức hay nói lời mạt sát mạ nhục thậm tệ các con nghe tất cả nhưng phải biết sống trong tinh thần thản nhiên bất động. Đó là một sự giải thoát mà đức Phật thường dạy: PHIỀN NÃO tức BỒ ĐỀ. Trên đời này trong mọi cuộc sống đều do nhân quả chi phối. Cho nên, biết nhân quả chi phối sao các con lại bị động, lại chạy theo nhân quả để tâm mình đau khổ, nhân quả thì có vay phải có trả. Có vay có trả thì phải vui vẻ mà chấp nhận. Chấp nhận nhân quả trong tinh thần cởi mở thanh thản, an lạc và vô sự. Đừng nên nghe theo ác pháp mà tâm bị động, hãy buông xuống, buông xuống cho tâm thật sạch,

Đăng trong Tâm thư