Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Chấn chỉnh Phật giáo - Phật tử Vạn Hạnh tham vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 12 1999
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ năm, 24 Tháng 9 2015
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 9 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Giới luật Ly dục ly ác pháp Giáo án tu tập Thích Thông Lạc tâm thanh tinh Đạo đức làm người Thiền định Trí tuệ Ước nguyện Tâm thanh thản an lạc vô sự Đạo Phật Giới - Định - Tuệ Chỉnh đốn Kinh sách Lòng từ Ăn chay Vạn Hạnh

Sơ lược

Album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng cho Phật tử Vạn Hạnh tham vấn, Thầy nói về việc chấn chỉnh Phật giáo, chỉnh đốn những gì sai trái của đạo Phật để làm sáng tỏ lộ trình Giới - Đinh - Tuệ, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người mà đức Phật đã tuyên thuyết.

Trích đoạn:

"Báo hiếu cha mẹ mình hay những người thân mình mất mà muốn tỏ lòng thương của mình thì đức Phật có dạy trong bài kinh ước nguyện. Mình muốn ước nguyện cho họ được điều gì thì mình phải sống đúng đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, tức là đức hạnh của một con người, rồi đức hạnh của bậc Thánh Tăng. Lấy cái đức hạnh đó hồi hướng cho người khác đúng tính cách, chứ không phải lấy đức hạnh đó mà hồi hướng cho họ được siêu sanh Cực Lạc hay Thiên Đàng thì không được. Hồi hướng cho người mà mình hồi hướng đó được sống một đời sống đức hạnh, vì trong đời sống đức hạnh đó, nó có sự giải thoát. Bởi vì đức hạnh không làm khổ mình, khổ người là giải thoát chứ gì, nó cụ thể rõ ràng. Người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình giải thoát chứ gì? Mình đừng chửi người ta, mình chửi người ta tức là ác pháp làm người ta khổ, cho nên nó rõ ràng, cụ thể.

Cho nên, mình ước ao cho cha mẹ của mình được sống đạo đức như vậy là giải thoát chứ gì, phải không? Bây giờ mình cầu về Cực Lạc, Cực Lạc có hay không? Điều đó mô hồ, trừu tượng. Đạo Phật rất thực tế, rất cụ thể, chúng ta không làm khổ mình, không làm khổ người thì đó là giải thoát. Cho nên đức Phật nói: “Trí tuệ ở đâu thì đức hạnh ở đó, trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh, đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ. Người nào có trí tuệ người đó có đức hạnh, người nào có đức hạnh người đó có trí tuệ. Trí tuệ không lìa đức hạnh, đức hạnh không lìa trí tuệ”.

Nếu người nào sống mà thường mắng chửi người khác, dù có thông tam tạng kinh điển, có bằng tiến sỹ thì người đó là người ngu chứ không phải là người có trí tuệ."

...

"Ước vọng của chúng tôi viết những tác phẩm này để chấn chỉnh lại Phật giáo, những cái sai được loại trừ ra khỏi và lôi ra những cái đúng để làm sáng tỏ lại Đạo Phật. Vì Đạo Phật là một tôn giáo được truyền thống lâu đời, ăn sâu vào tư tưởng của dân tộc Việt Nam, nó tốt là dân tộc tốt, nó xấu là dân tộc sẽ xấu, nhất là sự chú ý của chúng tôi dựng lại nền đạo đức nhân bản của Đạo Phật đã chìm mất từ ngàn xưa từ lúc đức Phật nhập diệt, để giúp cho người trên hành tinh này có một nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người; để quân bình với những vật chất mà các nhà khoa học đã và dang phát minh phục vụ đời sống của loài người. Vật chất phát triển phục vụ đời sống tiện nghi thì tâm tham đắm của con người sẽ đưa họ đến đời sống vô đạo đức.

Trước tình trạng thanh thiếu niên việt nam nói riêng, cả thế giới nói chung đạo đức đang xuống dốc. Bổn phận và trách nhiệm của một người tu sĩ như chúng tôi không thể làm ngơ nhìn con cháu của chúng ta như con thiêu thân lao đầu vào chổ chết. Chúng tôi nghĩ rằng những tác phầm của chúng tôi khó mà xin phép vì cái sai đã truyền thống lâu đời, nhưng cái đúng chưa ai biết cả thì làm sao người ta chấp nhận cho phép được? Nhưng chúng tôi tin ở lẽ phải. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Không thể lấy cái sai làm cái đúng được, không thể lấy cái đúng làm cái sai được, bất chấp trước sự hiểm nguy chúng tôi biết.

Quyết làm lợi ích cho đời, quyết xây dựng nền đạo đức cho con người! Ngày nay tác phẩm xin phép chưa được thì ngày mai sẽ được. Hôm nay anh chị em đã cảm thông được nổi khắc khoải trong lòng của chúng tôi, vì đạo đức của dân tộc nên mới tận tâm, tận lực giúp đỡ tác phẩm này mới được giấy phép.

Chúng tôi không kinh doanh buôn bán, chúng tôi không kinh doanh buôn Phật bán pháp nhưng chỉ biết in phát hành, ấn tống giúp cho mọi người không bị tà sư ngoại đọa lừa đảo và họ tự tạo cho mình một đạo đức không làm khổ mình, khổ người."

...

“Ngày xưa đức Phật dã bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo mà người ta không nói bài bác, mà bây giờ Thầy chỉ chỉnh đốn lại chứ Thầy không bài bác một tôn giáo nào hết, nhưng mà tôn giáo nào sai thì bị đụng chạm những lời nói thẳng của Thầy chứ không phải Thầy chỉ trích tôn giáo đó sai. Còn Phật giáo là bổn phận của Thầy, Thầy chỉnh đốn.

Thầy là người tu sĩ Phật giáo mà bây giờ cái nào cũng của Phật giáo mà cái đó sai, đưa tín đồ Phật giáo đi đến chổ chết, đi đến cái chổ không đúng thì Thầy có bổn phận phải chỉnh đốn lại để cho tín đồ Phật giáo biết rõ chứ không phải là Thầy bài bác Đại thừa hay là Thiền Đông Độ. Cái nhiệm vụ của Thầy là phải làm sáng tỏ lại Phật giáo. Thầy là tu sĩ Phật giáo, Thầy đã theo Phật thì phải làm sao cho đúng Phật, còn những cái không đúng Phật Thầy phải vạch ra, chứ không phải Thầy bài bác. Người ta hiểu Thầy bài bác Đại thừa, bài bác Thiền Đông Độ là sai.

Cũng như bây giờ trong Phật giáo có những cái không phải của Phạt giáo mà nó biến Phật giáo trở thành một tôn giáo mê tín, buộc lòng Thầy phải gạt nó ra khỏi môi trường của Phật giáo, không để cho Phật giáo phải mang tiếng là một tôn giáo như vậy. Như bây giờ quý cư sĩ thấy rằng, người ta nhìn vào Phật giáo thì thấy rằng Phật giáo toàn là cái thứ mê tín, cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu, rồi coi ngày tốt xấu, xin xăm, bói quẻ, cái gì cũng trong Phật giáo đi ra hết, không có cái nào mà ngoài Phật giáo mà có những cái loại này. Như vậy, chúng ta là những tu sĩ, chúng ta đau lòng cho Phật giáo. Cái giáo ký của nó rất là cao đẹp, rất là tuyệt vời nhưng mà đưa dần nó tới chổ mê tín, cái chổ sai lạc như vậy, cái chổ lừa đảo như vậy.

Phật giáo đã xác định là không có một vật gì thường hằng của chúng ta, thế mà bây giờ nó lại có một Phật tánh trừu tượng, mơ hồ làm chúng ta điêu đứng, người nào cũng nhận cho nó là thật, cho nên cuối cùng chúng ta quá khổ đau.”

...

“Bổn phận của Thầy là soạn thảo đạo đức làm người, đạo đức làm Thánh, chấn chỉnh lại Phật giáo, đồng thời soạn thảo đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ người để giúp cho con người chúng ta, mọi người điều hiểu để thực hiện đời sống của chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Như vậy là chúng ta cũng đủ giải thoát lắm rồi. Từ giải thoát không làm khổ mình, khổ người, tâm hồn chúng ta yên ổn , thanh thản, an lạc, thanh tịnh. Từ đó chúng ta mới di vào thiền định. Lúc bấy giờ hỏi về Thiền định Thầy sẽ dạy, còn bây giờ quý vị hỏi về Thiền định, hỏi để mà chơi chứ quý vị làm gì được đối với Thiền định. Quý vị biết Thiền định không phải ngồi thiền hít thở mà có Thiền định được.

1000 năm sau quý vị có ngồi 1 giờ, 20 giờ không vọng tưởng quý vị cũng chẳng ra gì. Thiền định của Phật đã xác định rất rõ là phải tịnh chỉ hơi thở nếu thân định.

… Đặc biêt đạo Phật lấy tâm ly dục ly ác pháp mà tiến tới thiền định, cho nên kẻ nào tu tập Thiền định mà tâm không ly dục ly ác pháp đó là một tham vọng rất lớn.”

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 5103
Xây Dựng Môi Trường Học Tập Đạo Đức « Xây Dựng Môi Trường Học Tập Đạo Đức TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tu tập giải thoát » Tu tập giải thoát