Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Tác ý

Tác ý (12)

Các câu tác ý

Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 19:40

Mục đích của đạo Phật

Được viết bởi BBT

Mục đích của đạo Ta, không phải giới luật, không phải thiền định, không phải trí tuệ mà là tâm bất động giải thoát.

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 07:00

Chứng nghiệm giáo lý

Được viết bởi BBT

Nếu giáo lý của tôn giáo nào chứng nghiệm được như khoa học thì giáo lý ấy là đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người; còn giáo lý nào chứng nghiệm khoa học không được thì giáo lý ấy là giáo lý mơ hồ, trừu tượng, giáo lý mê tín, giáo lý ru ngủ con người giống như liều thuốc an thần. 

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 07:00

Đạo Phật là đạo đức

Được viết bởi BBT

Đạo Phật là một nền đạo đức chứ không phải tôn giáo! Nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 07:00

Phản tỉnh

Được viết bởi BBT

Con người sống trong thế gian này ít khi chịu khó phản tỉnh (soi lại) thân hành, khẩu hành, ý hành của mình mà thường phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của người khác. Do đó, mọi người đã tự làm khổ mình khổ người, khổ cả hai.

Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 07:00

Giới luật

Được viết bởi BBT

“Giới luật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh”. Nếu người nào làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, tức là người đó đã phạm giới.

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 07:00

Chia sẻ và giúp đỡ

Được viết bởi BBT

Trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẽ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình.

Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 07:00

Thấy nhân quả

Được viết bởi BBT

Phải thấy nhân quả, đừng thấy đúng sai, phải trái, xấu tốt, trắng đen, đó là sự thật của cuộc đời này, nếu thấy đúng sai, phải trái, tốt xấu, trắng đen, là thấy sai sự thật.

Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:00

Giữ lòng yêu thương

Được viết bởi BBT

Đánh mất lòng yêu thương chúng sanh là đánh mất mạng sống của mình.

Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 07:00

Sanh làm người gặp được chánh pháp

Được viết bởi

Chúng ta là những người có đủ duyên nhất là có phước báu vô lượng, vô biên được sinh ra làm người, được học đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì thật là hạnh phúc nhất trần gian.

Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 07:00

Đức hiếu sinh dung thông

Được viết bởi

Cuộc sống con người và vạn vật trên hành tinh này có một sự sống liên kết chặt chẽ với nhau, người này nương tựa vào người kia, người kia nương tựa vào người này để sống; người nương tựa với vạn vật mà sống, vạn vật nương tựa vào người mà sống... Do hiểu biết sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng ta mới không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vật cho đên cỏ cây, đất đá, núi sông.