THỜI KHÓA

TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT

 

 

 

Sách này chỉ kính biếu, không bán!

Ấn bản điện tử được đăng tại trang web:

http://www.thuvienthaythonglac.net

 

 

 

 

 

Tia sáng2

Giáo  pháp của Đạo Phật c̣n đang bị che phủ mờ mịt trong những đám mây đen kịt của Bà  La Môn Giáo và kiến giải của các nhà học giả xưa và nay. Đường Về Xứ Phật chỉ mới vén lên một ít trong đám mây đen kịt ấy và rọi soi một tia sáng vào giáo pháp chân lư của Đạo Phật để giúp cho loài người t́m ra một lộ tŕnh đạo đức làm người không làm khổ ḿnh, khổ người, đó mới chính là nguồn giải thoát chân chánh của Đạo Phật.

 

MỤC LỤC

Mục lục  1

Lời nói đầu. 1

Thời khóa. 1

Tu tập thời đức phật 1

Người tu sĩ có 9 điều cần tu tập hằng ngày. 1

Nghi thức thọ trai 1

Vị Tỳ kheo cần phải làm ǵ khi thọ nhận của cúng dường?  1

Ước nguyện của tân Tỳ kheo. 1

Ước nguyện của cựu Tỳ kheo. 1

Ước nguyện trước khi thọ thực. 1

Ước nguyện sau khi thọ thực. 1

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Trong kinh Nikaya thuộc tạng kinh Pali chúng tôi t́m thấy được một thời khóa biểu tu tập trong thời đức Phật c̣n tại thế Ngài đă hướng dẫn chúng Tỳ kheo tu tập.

Thời khóa biểu này có một giá trị thực hành cụ thể rất lớn đối với những người tu tập theo Phật giáo hiện nay. Nó chỉ định cho chúng ta những pháp hành cụ thể rơ ràng đúng chánh pháp của đức Phật “ngăn ác diệt ác pháp” và nếu nói về thiền định th́ “ly dục ly ác pháp”.

Ngăn ác diệt ác pháp và ly dục ly ác pháp so sánh với những từ trong thời khóa biểu này “tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp”. Chắc quí vị đă hiểu chướng ngại pháp là ǵ? Nó không khác dục và ác pháp nhưng nó c̣n rơ nghĩa hơn.

Ví dụ như quí vị ngồi kiết già hai chân đau, đó là chướng ngại pháp; sáng quí vị muốn ăn, chiều quí vị muốn uống sữa, đó cũng là chướng ngại pháp; v.v..

Xưa đức Phật đă thành lập thời khóa biểu này cho chúng Tỳ kheo Tăng cũng như Tỳ kheo Ni tu tập, chúng tôi xét thấy không có lỗi thời mà c̣n rất phù hợp vào thời đại của chúng ta lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định. Thiền định theo trong thời khóa biểu này là thiền định xả tâm, c̣n tất cả các loại thiền định của quí vị đang tu tập là thiền định ức chế tâm. Đó là thiền tưởng, thiền của ngoại đạo mà xưa kia đức Phật đă sáu năm khổ hạnh tu tập không kết quả giải thoát.

May mắn thay thời khóa biểu của đức Phật ngày xưa c̣n lưu lại là một bằng chứng chứng minh hùng hồn, cụ thể xác định được pháp môn và sự tu tập của Phật giáo chân thật mà không thể có một giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của Phật giáo được.

Chúng tôi biên soạn thời khóa biểu này ra để quí vị thẩm xét lại con đường tu của ḿnh có đúng là của Đạo Phật hay không? Đúng th́ quí vị mới gọi là tu theo Phật giáo bằng không th́ quí vị đừng mượn danh Phật giáo mà biến Phật giáo thành một tôn giáo lừa đảo th́ thật là đau ḷng.

Theo thời khóa biểu này, quyền tu hay không là ở quí vị, c̣n riêng chúng tôi biên soạn ra đây để xét thấy cái đúng cái sai hiện giờ trong Phật giáo; cái tu được, cái tu không được; cái đạo đức, cái phi đạo đức; cái không mê tín, cái mê tín; cái không trừu tượng, cái trừu tượng; cái không lừa đảo, cái lừa đảo; v.v.. để quí vị suy ngẫm.

Cuối cùng chúng tôi xin dừng lại nơi đây, hẹn gặp lại quí vị ở những tập sau: “Những Lời Phật Dạy”để chúng ta sẽ lần lượt vén lên những lớp bụi mù của Bà La Môn Giáo và những kiến giải của các nhà học giả xưa và nay đang phủ mờ Phật giáo.

Kính ghi,

Tu viện Chơn Như

Ngày 15-2-2000

 

 

THỜI KHÓA

TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT 

NGƯỜI TU SĨ CÓ
9 ĐIỀU CẦN TU TẬP HẰNG NGÀY

LỜI PHẬT DẠY

1-        Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh.

2-        Sợ hăi trong các lỗi nhỏ nhặt.

3-        Chấp nhận giữ ǵn giới luật.

4-        Giữ ǵn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ư không cho dính mắc sáu trần.

5-        Ăn uống phải tiết độ, không nên ăn uống phi thời.

6-        Ban ngày khi đi kinh hành hay lúc ngồi luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

7-        Ban đêm canh đầu đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

8-        Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng, chánh niệm tĩnh giác, luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy.

9-        Ban đêm canh cuối thức dậy đi kinh hành hay ngồi luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

PHỤ CHÚ:

1-       Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh”.

Tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, thường phải quan sát mỗi hành động thân, miệng, ư của ḿnh phải được ôn tồn êm ái, nhẹ nhàng, khoan thai, từ tốn. Đó mới là oai nghi đúng chánh hạnh trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của Đạo Phật.

--o0o--

2-       “Sợ hăi trong các lỗi nhỏ nhặt”.

Luôn luôn lưu ư đến những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hằng ngày chúng ta có thể vô t́nh lầm lỗi. Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta vô t́nh xem thường th́ sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả.

Ví dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa, một ly cà phê, một tô nước chè, hút một điếu thuốc lá, v.v.. đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhặt. Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong ư th́ chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, th́ dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được.

Trong khi đang ngồi chơi bỗng nhớ đến một câu kinh Phật, một câu công án, một bài thơ Đường, một câu ca dao, một bài dân ca, một bức tranh danh họa, hoặc một niệm nhớ nghĩ về gia đ́nh con cái, v.v.. đó là chúng ta đă phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của Đạo Phật trong con đường tu tập giải thoát. Nếu chúng ta xem thường nó, không giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự th́ dù tu muôn kiếp cũng chẳng giải thoát được ǵ.

Bởi lỗi lầm tuy nhỏ v́ c̣n trong ư, nhưng nếu không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tu tập th́ dù chúng ta có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu cả, do vậy mà đức Phật đă dạy: “sợ hăi trong các lỗi nhỏ nhặt”.

--o0o--

3-       “Chấp nhận giữ ǵn giới luật”.

Giới luật là pháp môn của đức Phật dạy đạo đức làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà không sống đúng đạo đức làm người, làm thánh th́ giải thoát cái ǵ?

Nói đạo đức tức là nói sự giải thoát cho ḿnh, cho người, nghĩa là người có đạo đức là người không làm khổ ḿnh, khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo đức, chứ không có dạy ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh, cúng bái, sám hối, làm phước, làm chuyện mê tín, v.v.. V́ ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, làm chuyện mê tín, bố thí, v.v.. đều c̣n trong phước hữu lậu, mà phước hữu lậu có th́ c̣n làm khổ ḿnh, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như Thạch Sùng, uy quyền thế lực như vua chúa cũng vẫn c̣n làm khổ ḿnh, khổ người. Chỉ có đạo đức giới luật của đức Phật th́ mới không làm khổ ḿnh, khổ người; không làm khổ ḿnh, khổ người th́ mới giải thoát.

Do con đường tu tập của Đạo Phật, giới luật là tri kiến giải thoát của người tu sĩ. Ngoài giới luật, người tu sĩ đi t́m tri kiến giải thoát th́ không bao giờ có. Cho nên, người tu sĩ Đạo Phật “chấp nhận giữ ǵn giới luật” tức là tu tập tri kiến giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, đức Phật dạy “Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”. V́ thế, người tu sĩ có giải thoát nhất định có giới luật nghiêm chỉnh, người tu sĩ có giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát.

Thiền định của Đạo Phật là một thứ thiền định giải thoát vô lậu (Định Vô Lậu), chứ không phải thứ thiền định ngồi lim dim như con cóc, như gộc cây, ức chế thân tâm như ai bẻ gị, bẻ cẳng, đầu căng thẳng như treo đá, khó khổ vô cùng, v.v.. Tu tập khổ sở mà chẳng được những ǵ, chỉ được ba tấc lưỡi lừa đảo người có sách vở mà thôi, nh́n lại chỉ phí uổng cuộc đời của ḿnh, chẳng ích lợi ǵ cho ḿnh cho người.

--o0o--

4-       “Giữ ǵn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ư không cho dính mắc sáu trần”.

Người tu sĩ Đạo Phật muốn tu hành giải thoát mà không pḥng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ư th́ cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ mà không chịu đóng cửa, cứ để gió bụi tung vào nhà th́ có quét muôn đời cũng chẳng sạch được. Cho nên, những điều pḥng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ư của ḿnh là một sự quan trọng hết sức cho đường tu tập theo Phật giáo. Những ai muốn t́m đường giải thoát của Đạo Phật mà không biết pḥng hộ sáu căn th́ dù có tu muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có kết quả ǵ. Muốn pḥng hộ sáu căn duy chỉ có một pháp môn độc nhất, đó là “Độc cư”.

--o0o--

5-       “Ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời”.

Ăn là một trong ngũ dục lạc (sắc, danh, lợi, thực, thùy), người tu sĩ Đạo Phật nếu ăn uống không tiết độ và luôn luôn ăn uống phi thời th́ dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng t́m thấy sự giải thoát, v́ nguyên nhân sự đau khổ của con người là DỤC, mà ăn uống phi thời là chạy theo dục. Chạy theo dục th́ làm sao có giải thoát được. Đây là lời răn nhắc của đức Phật: “Ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời”. V́ muốn giải thoát ly dục ly ác pháp th́ ăn uống phải đúng giới luật: “Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm”. Ăn uống đúng giới luật là không ăn uống phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn uống hai ba bữa là kẻ ăn uống phi thời, là người thừa tự thực phẩm chứ không phải thừa tự pháp; kẻ thừa tự thực phẩm chứ không phải là tu sĩ Đạo Phật, là trùng trong lông sư tử sẽ giết chết Đạo Phật. Kẻ c̣n tham ăn, tham uống như người thế tục th́ làm sao t́m sự giải thoát trong Đạo Phật được?

--o0o--

6-       “Ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp”.

Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây của đức Phật, dù đi kinh hành hay ngồi đều phải tu tập tẩy trừ dục và ác pháp v́ dục và ác pháp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau. Theo thời thóa biểu này, ứng dụng vào các pháp Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần và sống đúng giới luật th́ tu tập mới có hiệu quả tẩy trừ các ác pháp chứ không phải ngồi thiền ức chế tâm chẳng niệm thiện, niệm ác hoặc niệm lục tự Phật A Di Đà, hoặc khán công án, tham thoại đầu mà tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp.

Do sự tu tập này chúng ta biết các pháp tu tập của Đại Thừa và Thiền Đông Độ không phải là của Phật giáo mà là của Bà La Môn và của kiến giải do các nhà học giả xưa và nay.

--o0o--

7-       “Ban đêm canh đầu đi kinh hành hay trong lúc ngồi luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp”.

Cách thức tu tập ban ngày cũng như ban đêm canh đầu duy nhất có một việc làm là tẩy sạch các chướng ngại pháp trong tâm. Đó là một điều tu tập quan trọng của Đạo Phật. Ngoài vấn đề ly dục ly ác pháp th́ không có tu tập một pháp môn nào khác hơn, nếu tu tập pháp môn nào khác hơn ngoài “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” th́ không phải là giáo pháp của đức Phật. Không phải giáo pháp của đức Phật th́ không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi được.

Giới, định, tuệ của Đạo Phật là pháp môn duy nhất ly dục ly ác pháp diệt ngă xả tâm, đoạn dứt lậu hoặc, thực hiện đạo đức làm người, làm thánh, không làm khổ ḿnh, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.  

Giới, định, tuệ là một pháp môn dạy đạo đức làm người, làm thánh nhân tuyệt vời trên hành tinh này. Nếu ai đă có đầy đủ duyên mới gặp được pháp môn này mà chẳng chịu tu tập rèn luyện thân tâm ḿnh thật là một người bạc phước vô cùng và ngu si không chỗ nói. V́ pháp môn này vừa lợi ích cho ḿnh, cho người và xă hội, vừa đem đến cho cá nhân một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự; đem đến cho xă hội một trật tự, an ninh, phồn vinh và hạnh phúc.

--o0o--

8-       “Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng chánh niệm tĩnh giác, tâm luôn phải nghĩ đến thức dậy”.

Trên đây là lời dạy của đức Phật. Canh giữa tức là lúc nửa đêm chỉ có nằm nghiêng giữ chánh niệm tĩnh giác và phải luôn nghĩ đến thức dậy, chứ không được lười biếng nằm ráng, hễ thấy không ngủ th́ nên thức dậy ngay liền để tu tập rèn luyện tẩy trừ tâm khỏi chướng ngại pháp tức là ly dục ly ác pháp.

--o0o--

9-       “Ban đêm canh cuối thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi phải tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp”.

Đối với Đạo Phật thời gian chia ra tu tập rất rơ ràng, nhất là ban đêm. Canh cuối tức là buổi khuya phải thức dậy đi kinh hành hoặc ngồi nếu không buồn ngủ, luôn luôn không được lười biếng ham ngủ.

Ban ngày cũng như ban đêm, đầu canh hay cuối canh đều duy nhất tu hành có một mục đích là xả tâm tẩy trừ các chướng ngại pháp, ngoại trừ có canh giữa ban đêm th́ mới nằm nghỉ một chút, nhưng phải giữ tâm chánh niệm tĩnh giác, không được ham ngủ. Trước khi nằm ngủ phải tập tỉnh thức rồi mới ngủ, không được nằm xuống là ngủ ngay liền. Phải nhớ lời dạy này!

Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời đức Phật c̣n tại thế để chỉ dạy cho chúng Tỳ kheo tu tập một cách rất rơ ràng và cụ thể.

Chúng tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của đức Phật thời xưa, đối với thời đại của chúng ta hiện giờ nó không có lỗi thời và c̣n có một giá trị chỉ rơ về pháp hành và phù hợp với hoàn cảnh tu tập của chúng ta. Do đó, chúng tôi xin ghi lại bài pháp này cống hiến cho những ai có tâm thiết tha t́m cầu sự giải thoát trong Đạo Phật.

Thời khóa biểu này chúng ta không nói về buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều mà chỉ dùng danh từ chung chung “ban ngày”. Đọc lại toàn bộ kinh sách của đức Phật, chúng tôi thấy buổi sáng đức Phật và chúng Tỳ kheo khi chưa đến giờ đi khất thực th́ hay đến thăm những vị Bà La Môn. Khi khất thực xong về ăn rồi nghỉ trưa một chút, buổi chiều th́ tu tập. Trong thời khóa biểu này nói ban ngày tu tập tức là nói buổi chiều.

Kính ghi,

Tu viện Chơn Như

Ngày 14-02-2000


 

 

 

NGHI THỨC THỌ TRAI

  

VỊ TỲ KHEO CẦN PHẢI LÀM G̀
KHI THỌ NHẬN CỦA CÚNG DƯỜNG?

Oai nghi tế hạnh của một vị Tỳ kheo khi nhận tứ sự của tín thí cúng dường phải làm ǵ?

Trước khi thọ thực phải làm ǵ?

Sau khi thọ thực phải làm ǵ?

Sau khi nghiên cứu tạng kinh Nguyên Thủy, chúng tôi ghi lại được một thời khóa tu tập trong thời đức Phật c̣n tại thế, Ngài đă dùng thời khóa này hướng dẫn cho các đệ tử của ḿnh tu tập cách đây 2543 năm. Xét thấy nó có một giá trị rất lớn cho đường tu tập của các vị Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni và nam nữ cư sĩ, nói chung là tín đồ Phật giáo. Thời khóa biểu này chúng tôi thấy không có lỗi thời mà lại rất phù hợp trong thời đại của chúng ta.

Đọc bài kinh ƯỚC NGUYỆN trong kinh Trung Bộ, chúng tôi ghi nhận lời Phật dạy: “Muốn ước nguyện một điều ǵ th́ giới luật phải được giữ ǵn nghiêm chỉnh th́ ước nguyện ấy mới có kết quả”.

Do những lời dạy trong kinh này, tôi soạn ra những lời “Ước Nguyện” để thực hiện nguyện vọng tha thiết làm chủ sanh, già, bệnh, chết của ḿnh và của tất cả mọi người trên đường tu tập.

Vị Tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường phải làm ǵ?

Dưới đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia giới luật chưa thanh tịnh khi thọ nhận sự cúng dường.


ƯỚC NGUYỆN CỦA TÂN TỲ KHEO

Khi nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường xong, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện:

Hôm nay con thọ nhận,

Của tín thí cúng dường.

Ước nguyện con tu tập,

Giới hạnh tṛn nghiêm túc,

Không hề vi phạm lỗi,

Tâm ly dục ly ác,

Không làm khổ ḿnh người.

Xứng đáng đệ tử Phật,

Gương sáng cho mọi người,

Thắp lên ngọn đèn pháp,

Chấn hưng lại Phật giáo,

Con xin Phật chứng minh.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!


ƯỚC NGUYỆN CỦA CỰU TỲ KHEO

Người tu lâu năm, giới luật đă thanh tịnh, không c̣n vi phạm lỗi và đă nhập được Sơ Thiền, khi thọ nhận tứ sự của đàn na thí chủ cúng dường, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện:

Hôm nay con thọ nhận,

Của tín thí cúng dường.

Ước nguyện con hồi hướng,

Cho tất cả mọi người,

Đều cũng được như con,

Giới luật tṛn thanh tịnh,

Không hề vi phạm lỗi.

Thường ĺa dục ĺa ác,

Suốt thời gian tu hành,

Không làm khổ ḿnh người.

Xứng đáng đệ tử Phật,

Đức giới cho mọi người,

Thắp sáng ngọn đèn pháp.

Chấn hưng lại Phật giáo.

Ngưỡng xin Phật chứng minh.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

ƯỚC NGUYỆN TRƯỚC KHI THỌ THỰC

Trước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngối xếp bằng trên ván, giường, ghế hoặc trên mặt đất dưới bóng cây, trong cḥi tranh vách lá, phải đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, ḷng thành kính dâng lên tỏ ḷng biết ơn chư Phật, tổ tiên ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, và đọc lời ước nguyện:

Hôm nay bữa cơm này,

Chúng con xin thành kính,

Cúng dường mười phương Phật.

Ba đời chư Hiền Thánh,

Tổ Tiên và Ông Bà,

Cha mẹ và quyến thuộc,

Anh em cùng bạn hữu,

Nội ngoại cùng đôi bên,

Nhiều đời vô lượng kiếp,

Chúng con cùng cúi xin,

Cúng dường khắp pháp giới,

Chúng sanh và tất cả,

Hữu t́nh và vô t́nh,

Đều được hưởng cơm này,

No ḷng như chúng con,

Để rồi quyết chí tu,

Giải trừ tâm ác độc,

Tăng trưởng hạnh từ bi,

Thương xót khắp quần sanh,

Thể hiện pháp thiền định,

Ra khỏi nhà sanh tử,

Làm chủ đường luân hồi,

Báo đáp bốn trọng ân,

Ǵn giữ ngôi Tam Bảo,

Cửu trụ măi muôn đời.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Sau khi thầm đọc lời ước nguyện kính dâng lên ḷng thành kính biết ơn của ḿnh, người tu sĩ ăn:

1-       Miếng cơm thứ nhất ước nguyện: “Ly dục, ngăn ác diệt ác pháp”.

2-       Miếng cơm thứ hai ước nguyện: “Sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”.

3-       Miếng cơm thứ ba ước nguyện: “Tất cả chúng sanh đều ly dục ly ác pháp, không làm khổ ḿnh, khổ người”.

Sau khi đọc xong lời ước nguyện, người tu sĩ bắt đầu giữ ǵn ăn uống trong sự im lặng.


ƯỚC NGUYỆN SAU KHI THỌ THỰC

Sau khi thọ thực và uống nước xong, người tu sĩ chấp tay lên thầm đọc lời ước nguyện biết ơn những đàn na thí chủ đă cúng dường tứ sự nuôi thân sống cho ḿnh:

Nguyện thọ bữa cơm này,

Chúng con măi nhớ ơn,

Người nông phu khó khổ,

Kẻ dệt cửi nhọc nhằn,

Giọt mồ hôi nước mắt,

Làm ra của cúng dường,

Người đàn na thí chủ,

V́ Phật pháp trường tồn,

Chẳng nề công khó khổ,

Kính ngưỡng cúng dâng lên.

Chúng con nguyện giữ ǵn,

Chẳng dám phung phí phạm,

Ngày một bữa nuôi thân,

Chẳng dám ăn phi thời,

V́ phi thời phí phạm,

Như ăn thịt con ḿnh.

Chúng con nguyện hết sức,

Năng nổ siêng tu hành,

Ra khỏi nhà sanh tử,

Đền đáp ơn chư Phật,

Ơn sanh thành dưỡng dục,

Ơn đàn na thí chủ.

Chúng con cũng cúi xin,

Kẻ c̣n người đă mất,

Đều được hưởng Phật pháp,

Tâm ly dục ly ác,

Không làm khổ ḿnh người.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Đứng dậy chấp tay xá một xá rồi lui ra dọn dẹp).

Thời khóa tu tập và nghi thức khất thực, ăn uống của một vị Tỳ kheo rất đơn giản đến đây là hết.

HẾT

 

 

 

Xin quí vị t́m đọc Đường Về Xứ Phật từ tập 1 đến tập 10, quí vị sẽ rơ những thâm ư độc ác của Bà La Môn quyết tâm diệt sạch Phật giáo trên hành tinh này và những kiến giải sai lệch của các nhà học giả xưa và nay v́ danh lợi đă biến Phật giáo thành một giáo lư bị thế tục hóa.

 

 


GIỚI THIỆU SÁCH

1-        Đạo Đức Làm Người (tập I, II - 2011)

2-        Sống Mười Điều Lành (2011 - Quư IV)

3-        Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập - 2011)

4-        Đường Về Xứ Phật (10 tập - 2011)

5-        Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống (2 tập - 2011)

6-        Ḷng Yêu Thương - tập II (2011)

7-        Ḷng Yêu Thương (2009, 2011)

8-        Linh Hồn Không Có (2010 - Quư IV)

9-        Người Phật Tử Cần Biết (2 tập - 2011)

10-    Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ (2011)

11-    Giới Đức Làm Người (2 tập - 2010)

12-    Thanh Quy Tu Viện Chơn Như (2010)

13-    Mười Hai Cửa Vào Đạo (2012)

14-    Sống Một Ḿnh Như Con Tê Ngưu (2010)

15-    Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (2010)

16-    Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào (2010)

17-    Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (2011)

18-    Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh (2011)

19-    Lịch Sử Chùa Am (2010)

20-    Thiền Căn Bản - tập I

21-    Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật

22-    Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh (tập I, II, III - 2012)

23-    Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham (tập I)

24-    Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đ́nh (tập I)

25-    Mười Giới Thánh Đức Sa Di (tập I, II)

26-    Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni

27-    Phật Giáo Có Đường Lối Riêng Biệt

28-    Định Niệm Hơi Thở

29-    Những Lời Tâm Huyết (tập I, II)

30-    Pháp Môn Niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịnh

31-    Nghi Thức Thọ Trai

32-    Thọ Tam Quy Ngũ Giới (2012)

...

 


 

 

Ấn bản điện tử được đăng tải tại Thư viện Thầy Thông Lạc:

http://www.thuvienthaythonglac.net

Ước mong mọi người sống không làm khổ ḿnh, khổ người và khổ chúng sinh.