Chơn Như, ngày 3/ 7/ 1998

KHÔNG LÀM KHỔ M̀NH KHỔ NGƯỜI

Kính gửi: Liễu Tâm!

Thầy nhận được thư con quá trễ, chắc hiện giờ con đă lành bệnh xong.

Món nợ nhân quả con đă trả xong th́ hỏi Thầy nên phải làm ǵ.

Khi nhân quả đến ta vui vẻ an ổn tức là trả xong, buồn rầu lo lắng tức là chưa trả xong c̣n phải trả nữa.

Khi gặp phải trường hợp như con nên dùng pháp hướng với một niềm tin sâu sắc, thường nhắc: “Các xương sườn số 11 này phải mau lành không c̣n đau nhức nữa”.

Con nên lập trường cho vững, thà chết chứ không ăn thịt chúng sanh, thà chịu đau khổ chớ không làm đau khổ chúng sanh.

Vững ḷng tin nơi Phật pháp, thể hiện ḷng thương yêu rộng lớn th́ mọi nhân quả con đều được an vui mà vượt qua.

Tai nạn xảy ra hoặc bệnh tật khổ đau mà biết được Phật pháp nên con không lo buồn và sợ hăi, đó là chuyển nghiệp hay trả nghiệp xong.

Nhân quả không tác động được tâm hồn con tức là con làm chủ được nhân quả.

Trong nhóm cư sĩ các con tu theo sự chỉ dẫn của Thầy, chỉ có con mới đủ duyên ḥa giải được Chánh Đức và bạn bè của con.

Khi lành bệnh, con nên cố gắng khuyên giải hàn gắn nhau lại, không nên chia rẽ nhau, nói xấu nhau.

Đạo Phật là đạo ḥa kính làm đầu, lấy đoàn kết làm phương châm tu tập. Chia rẽ là làm cho Phật pháp suy đồi, chia rẽ là tự giết ḿnh, hăy đoàn kết nhau lại các con, hăy ḥa kính với nhau, đó mới chính là sự tu tập đúng pháp của Phật.

Chia rẽ là làm cho các con đau khổ và làm cho người khác đau khổ.

Các con chia rẽ làm cho người khác chê cười, Phật pháp mất niềm tin.

Hăy cố gắng ḥa giải phải không hỡi các con? Phải tùy thuận nhẫn nhục đem lại sự an lành cho nhau. Phải chung lưng đấu cật tạo cảnh chuyên tu nho nhỏ nơi miền Bắc để trợ duyên cho nhau tu tập, đừng kết hận trong tâm mà hăy giải tỏa mọi hiềm nghi đang ôm ấp trong ḷng.

Đối với Phật giáo cổ truyền tuy có làm điều sai quấy không đúng với chánh pháp của Phật, nhưng không được chỉ trích bài bác họ, phê b́nh họ. Các con không thấy đạo đức của Đạo Phật sao?

“KHÔNG LÀM KHỔ M̀NH KHỔ NGƯỜI”.

Các con học với Thầy theo đường lối tu tập của Phật là để nhắm vào sự giải quyết đau khổ và sanh tử của các con, chớ không phải học theo Thầy mà chỉ trích người khác, làm cho người ta tức giận, phiền năo th́ đó có đúng không?

Ai có duyên gặp được chánh pháp th́ tốt, không duyên gặp tà pháp th́ phải chịu lấy.

Dù biết hiện giờ chùa là nơi mê tín, tu hành tà giáo ngoại đạo, nhưng các con không được ngăn người khác đi chùa, không được nói cái sai cái đúng trong chùa. Họ làm sao để họ gánh nhân quả chịu, c̣n riêng các con hăy lo cứu ḿnh, độc cư mà sống trầm lặng, chẳng nên biết việc của ai, chỉ theo lời dạy của Thầy giữ ǵn đạo đức “KHÔNG LÀM KHỔ M̀NH KHỔ NGƯỜI”, luôn luôn tùy thuận làm cho mọi người vui, đó chính là niềm vui giải thoát của ḿnh. Đó chính là sự tu tập đúng chánh pháp của người cư sĩ đệ tử Phật.

Cuối thư, Thầy chúc các con và cả gia đ́nh an khương mạnh khỏe. Riêng Liễu Tâm, chúc con thành công trong việc ḥa giải để Phật pháp miền Bắc sáng chiếu huy hoàng.

Thầy của các con

Image

T.B: Những lời khuyên giải của Thầy, các con phải giữ ǵn và ghi nhớ măi.

A picture containing table

Description automatically generated

Phụ bản: Bút tích bản viết tay dưới đây:

 

Image

Image
Image
Image
Image