Chơn Như ngày 11/ 06/ 2003

BẤT ĐỘNG TRƯỚC CẢM THỌ

Kính gửi: Liễu Sanh!

Thời gian c̣n lại cuộc đời con quá ít, phải nhớ tác ư giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

Phải biết cảm thọ dù có đau khổ cách mấy cũng là vô thường, cho nên con đừng sợ hăi mà cố giữ tâm bất động để tâm hồn được thanh thản, an vui.

Bệnh tật khổ đau là một việc mà trên đời này không ai tránh khỏi. Vậy có ǵ mà các con phải dao động tâm?

Khi những cơn bệnh ngặt nghèo, nhớ các pháp con đă tu tập th́ pháp Như lư tác ư là trên hết. V́ thế con cứ ôm pháp này tác ư, th́ tâm sẽ bất động. Tâm sẽ bất động th́ sẽ tương ưng với Phật và với Thầy. Khi con bỏ xác thân là con ở bên Phật, bên Thầy. Phải ráng lên con nhé! Đừng để tâm giao động là không ích lợi ǵ cho con.

Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt.

Thầy của con

Phụ bản: Bút tích bản viết tay dưới đây: