Chơn Như ngày 20/ 11/ 2003

MỤC ĐÍCH TU HÀNH

Kính gửi: Liễu Pháp!

Khi bị tức ngực là con đă tu sai pháp, dùng hơi thở không thiện xảo. Vậy từ đây con không nên dùng hơi thở mà nên tu tập đi kinh hành tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác, đi không c̣n xen hơi thở vào.

Con nên tu tập Tứ Niệm Xứ, đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và các pháp.

Nếu tu tập có hôn trầm thùy miên th́ nên đi kinh hành nhiều.

Nếu tu tập bị vọng tưởng nhiều th́ tu tập Định Vô Lậu, mỗi niệm trong tâm khi hiện ra th́ con nên đặt nó thành một đề tài tu tập quán xét tư duy nhiều lần th́ cuối cùng nó sẽ bị diệt.

r  Con dùng quán tưởng như vậy tu xả tâm rất tốt. Chính đó là con tu tập Định Vô Lậu. Con tu như vậy là dùng tưởng chứ không phải bị tưởng.

r  Con tu như vậy đúng chứ không có sai.

r  Con hăy bền chí dùng “chổi thần”[1] quét chướng ngại pháp, mới đầu chưa thể nhiếp phục hết được nhưng bền chí cứ quét sau đó lần lần sẽ thành công, “Thân tâm sẽ được thanh thản, an lạc và hạnh phúc”.

Con nên nhớ kỹ dùng chổi thần quét sẽ thành công, “ly dục ly ác pháp” tâm sẽ bất động hoàn toàn.

Cháu Ngọc thuộc loại thần kinh rối loạn, bệnh cháu thuộc về nhân quả mà phải chịu suốt trong đời này, may nhờ pháp Như lư tác ư mà cháu được đôi chút b́nh an. Vậy khi nào cháu b́nh thường th́ con nên nhắc cháu như lư tác ư cho thần kinh không căng thẳng.

Bệnh của Liễu Ngọc cần phải được tịnh dưỡng, nhưng con cần phải cố giúp cho cháu nhớ nhắc câu pháp hướng.

Tuy gia đ́nh con có duyên được gặp chánh pháp nhưng nghiệp nhân quả quá nặng, nhất là con phải trả món nợ này quá cay nghiệt, nếu không có Phật pháp th́ giờ này con không biết trôi về đâu.

Phật pháp nhiệm mầu cứu nguy cho mọi người, nhưng các con phải tự lực buông xả bằng cách biết nhân quả, biết các pháp vô thường không thật có, biết không ai phù hộ ḿnh bằng chính ḿnh, ḿnh phải vượt lên. Phải không con?

Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống, để đem lại an vui cho ḿnh, cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, để thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ ḿnh, khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự.

Bởi sự tu hành như vậy chỉ có sự tự lực và pháp hướng tâm mới giúp ḿnh tu hành tốt con ạ!

Con là một đứa con rất đáng thương của Thầy, nghiệp nhân quả đang chồng chất trên đầu con nhưng nhờ niềm tin bất động mà con đă chuyển được nhân quả của ḿnh. Hăy cố gắng lên con ạ! Đừng buông chiếc chổi thần con ạ! Hăy quét! Quét cho thật sạch đừng chùng bước, để rồi con sẽ cả một trời an lạc.

Thăm và chúc con mạnh khỏe để quét sạch những ác pháp.

Kính thư,

Thầy của con

T.B: Liễu Châu, con hăy cố gắng giúp mẹ con bằng nhẫn nhục, bằng ḷng và tùy thuận tất cả các pháp con ạ! Nhưng đừng để chúng lôi con vào khổ đau.

Phụ bản: Bút tích bản viết tay dưới đây:
[1] Lời BBT: “Chổi thần” là pháp Như lư tác ư