Chơn Như ngày   /  /2004

GIẢI QUYẾT GIA Đ̀NH
ĐỂ CHUYỂN BIẾN NHÂN QUẢ TU TẬP

C̣n về phần giải quyết gia đ́nh, thật sự ra mấy con tŕnh bày về gia đ́nh th́ Thầy thấy đó là điều khắc khoải nhất.

Khi gia đ́nh chưa có chuyên nhất hướng đến chánh pháp của Phật th́ có nhiều trái ngang, làm rất khổ tâm, nhưng người đang ở trong hoàn cảnh đó th́ chúng ta nên biết rằng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng ḷng trong mọi hoàn cảnh nhưng không bị lôi cuốn mà chúng ta vẫn giữ lập trường rất là vững vàng, và đồng thời muốn cho tâm ḿnh không dao động th́ ḿnh thường tác ư: “Tâm như cục đất, ly tham sân si, tất cả các pháp nên bất động tâm!”. Con thường nhắc nó để ḿnh vượt qua, ḿnh chịu đựng chứ không c̣n cách nào hết, ḿnh không chống họ.

Họ làm chướng ngại, như bây giờ ngồi ăn, nhưng họ phá ḿnh, họ gắp miếng thịt bỏ vào chén ḿnh coi ḿnh có ăn không, nhưng ḿnh không hề nói một tiếng nói nào hết. Họ gắp một miếng thịt họ bỏ vô th́ ḿnh lấy một cái đĩa khác ḿnh bỏ miếng thịt đó ra, ḿnh không bỏ lại cho họ ăn mà bỏ ra, rồi ḿnh vẫn ăn cơm b́nh thường với những điều kiện cần thiết chay lạt của ḿnh, ḿnh không hề ăn thịt cá.

Bắt đầu bây giờ họ phá ḿnh nữa, họ múc một miếng nước thịt, họ kho thịt mà, họ múc họ đổ trong chén cơm của ḿnh, th́ không, ḿnh lấy một cái chén khác, ḿnh xúc cơm khác ḿnh ăn, cái chén này để lại, nhất định là giữ ǵn giới luật nghiêm chỉnh, không hề nếm một miếng mùi, dù là miếng nước có thịt th́ nhất định là tôi không ăn, bởi v́ có sự đau khổ của chúng sanh.

Ḿnh không nói một lời nói nào, họ làm riết rồi họ không làm ǵ được. Thầy nói, ḿnh chiến thắng bằng cách bất bạo động, nghĩa là họ làm vậy th́ ḿnh cứ bỏ ra, chứ không phải làm vậy rồi ḿnh ăn. Họ làm riết ḿnh ăn riết th́ cũng như họ rồi, thôi như vậy là hết tu, c̣n ǵ nữa! Cho nên, họ làm vậy th́ ḿnh lấy cái khác ḿnh ăn, không hề hờn giận mà vui vẻ không nói một lời cộc cằn ǵ họ hết, ḿnh không nói: “Đừng có làm vậy, đừng có này kia!”, ḿnh đừng có cản, họ làm ǵ họ làm.

Họ đang chọc phá ḿnh, họ đang lôi ḿnh vào ác pháp mà ḿnh vẫn thản nhiên, ḿnh thấy đây là nhân quả, sanh ra vào môi trường nó không thuận cho ḿnh tu hành th́ ḿnh chấp nhận trên này đi, nhưng mà ư đồ, ư muốn, ước vọng của ḿnh là ḿnh tin rằng một ngày nào đó ḿnh sẽ xuất gia, do đó ḿnh nỗ lực ḿnh giữ ǵn, ḿnh tập luyện, ḿnh xả tâm ngay trong gia đ́nh của ḿnh.

Ḿnh xả tâm thấy tâm thanh thản trước những ác pháp đó, trước những nghịch cảnh đó th́ khi ḿnh vào chùa tu rất dễ, bởi v́ nó có đối tượng xả. C̣n bây giờ ḿnh trốn vào chùa sớm th́ ḿnh chưa có xả tâm, ḿnh bị ức chế, cho nên ḿnh vào chùa trong cảnh yên tịnh chứ chưa hẳn đă tốt bằng.

Cho nên, lấy cảnh động, lấy cảnh ác pháp đó mà ḿnh thực hiện xả tâm, ḿnh thấy tâm ḿnh an nhiên th́ cái duyên ḿnh xả được nó lại chuyển biến cho ḿnh có được môi trường đi tới tu tập và gặp được chánh pháp rất tốt, bởi v́ ḿnh xả tâm là nó chuyển biến nhân quả.

A picture containing table

Description automatically generated