Chơn Như, ngày 16/ 2/ 2007

Bức tâm thư số 46

BỐ THÍ KHÔNG ĐƯỢC
PHƯỚC BÁU MÀ C̉N GẶP HỌA

Kính gửi: Quư phật tử thành phố Hồ Chí Minh!

Kính thưa quư vị! Thầy sẽ trả lời những nỗi thắc mắc về đạo đức nhân quả bố thí mà không được phước báu, c̣n lănh tai họa thảm khốc.

1-       Người đi tu là phải buông xả xuống sạch, đời sống chỉ c̣n có ba y một bát, họ đă vượt qua bao nhiêu ác pháp, bao nhiêu ái kiết sử, th́ lời nguyền nào mà họ không buông xả được. Tham, sân, si, ái dục là chính thân tâm của họ, vậy khi theo pháp Phật, quyết tâm buông xả, họ c̣n xả sạch huống là những lời nguyền có nghĩa ǵ với họ. Cho nên con đừng sợ, đời con là một chuỗi dài đau khổ, hăy mạnh dạn đứng trên bằng đôi chân của con để tiến tới con đường giải thoát của đạo Phật. Thời gian con đến tu viện tu học chỉ là tu tập THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI và mới tu học 4 tháng lớp Chánh Tri Kiến th́ lớp học bị đóng cửa, v́ thế con sống trong giới luật chưa nghiêm chỉnh, do giới luật chưa nghiêm chỉnh nên con mới gặp mọi sự xảy ra bất an. Con có thấy điều này không? Các tu sĩ ở đây phạm giới độc cư tan nát làm mất đoàn kết, khiến Thầy phải rời khỏi tu viện. Thay v́ Thầy nhập Niết Bàn cho xong, nhưng v́ c̣n thương các con nên không nỡ bỏ. Khi Thầy ra khỏi tu viện tổ chức ngay lớp rèn luyện nhân cách NGŨ GIỚI để giúp các con giữ ǵn giới luật nghiêm túc và buông xả tâm cho rốt ráo. Con có đọc sách GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI chưa? Nếu có đọc con mới thấy giới luật đức hạnh của Phật giáo tuyệt vời.

2-       Con có đọc sách Giáo Án chưa? Bài “Nỗi Đau Không Của Riêng Ai”, nạo thai móc thai là một tội ác lớn lắm con ạ! Tội giết người, nhất là tội giết con. Nhân quả này phải trả vay không thể nào tránh khỏi. Vay một trả mười. Muốn thoát ra những tội khổ báo này, chỉ duy nhất con phải theo tu học lớp đạo đức NGŨ GIỚI và phải sống đúng ĐỨC HẠNH NGŨ GIỚI th́ mới chuyển hết tội khổ con ạ! Nhân quả chỉ có thiện pháp giới luật mới chuyển đổi, ngoài giới luật thiện pháp của Phật th́ không có pháp nào chuyển đổi được nhân quả. Giới luật thiện pháp của Phật th́ chỉ có người xuất gia mới giữ ǵn đúng được.

Theo quy luật nhân quả th́ lấy thiện pháp chuyển ác pháp, cho nên giáo pháp của đức Phật toàn là giới luật đức hạnh, thiện pháp. Người tu theo Phật giáo chỉ cần sống đúng giới luật đức hạnh th́ chuyển sạch nghiệp báo khổ đau. Chuyển sạch nghiệp báo khổ đau là chứng đạo. Lớp dạy NGŨ GIỚI ra đời đúng lúc để giúp cho mọi người thoát cảnh khổ đau và tu sĩ có cơ hội học tập và rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh (ḷng từ bi).

Đối với con hiện giờ chỉ có sống đúng giới luật đạo đức để trở thành một tu sĩ đúng giới hạnh th́ sẽ chuyển tất cả tội khổ, do vô minh, mê mờ, không biết mà vô t́nh con đă tự tạo ra và cũng từ đó lương tâm con rất hối hận, ăn năn, sám hối. Con đừng lo, đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả, nó ra đời là để chuyển hóa nhân quả, mở ra một con đường cho mọi người tự ḿnh cứu ḿnh, có một lối thoát ra rất tuyệt vời.

Từ những lớp học đạo đức NGŨ GIỚI, TAM QUY, THẬP THIỆN, THẬP GIỚI SA DI, 250 GIỚI TỲ KHEO TĂNG, 348 GIỚI TỲ KHEO NI. Học viên nào xuất sắc sống đúng giới luật mới được Thầy rút về khu tu tập chuyên tu TỨ THÁNH ĐỊNH ở Ngọc Tuyền Sơn, xă Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; c̣n người nào phạm giới phá giới th́ ở lại theo học các lớp giới luật đức hạnh, chứ không được dự vào lớp chuyên tu, v́ phạm giới phá giới vào lớp chuyên tu sẽ phá những người giữ giới không tu tập được. Đây là sự đổi mới của Tu viện Chơn Như. Bất cứ một tu sĩ nào ở trong các hệ phái Phật giáo hiện giờ muốn về tu tập tại Tu viện Chơn Như đều phải trải qua các lớp giới luật đức hạnh, sau khi đạt đúng tiêu chuẩn giới luật đức hạnh mới được ghi danh vào lớp chuyên tu TỨ THÁNH ĐỊNH. Chẳng hạn như con hiện giờ muốn xuất gia tu hành đều phải theo học các lớp giới luật đức hạnh tại Tu viện Chơn Như rồi mới được vào lớp chuyên tu.

---o0o---

3-       Hỏi: Phật tử thành phố Hồ Chí Minh hỏi về luật nhân quả làm từ thiện mà gặt lấy tai họa thảm khốc, chết không toàn thây?

Đáp: Luật nhân quả rất công bằng, v́ thế các nhà khoa học thiên văn không thể đoán đúng đường đi của băo. Băo luôn luôn đi t́m những người làm ác, nó đi theo từ trường ác của những người làm ác phóng xuất ra nơi họ ở, từ trường ác có một lực hút rất mạnh, nên băo tương ưng với lực hút ấy tạo ra cảnh cửa tan nhà nát, của cải tiêu tan, người chết chóc như chúng ta đă chứng kiến những trận băo đă đi qua để lại một thảm trạng đau ḷng. Một cảnh tượng nhà cửa của cải tài sản tan nát, một thảm trạng đau ḷng người chết nằm ngổn ngang mà nguyên nhân chính là do giết hại và ăn thịt chúng sinh.

Do con người làm ác, săn bắn, đốt rừng, chài lưới câu tôm, đặt lọ, đặt lờ, dùng điện, thuốc nổ giết hại cá tôm không biết bao nhiêu mà kể cho hết, lại thêm đâm heo, giết chó, cắt cổ gà, cắt mỏ vịt làm tiết canh, v.v.. Rồi xúm nhau ăn thịt rượu chè say xỉn chửi xóm mắng làng đánh đập vợ con, tham lam trộm cắp cướp giật giết người. Đó là những tội ác do những người này tạo ra từ trường ác nên băo tố, sóng thần, động đất, thiên tai lũ lụt tương ưng chiêu cảm để những người ác này phải trả quả báo.

Trong khi những người làm ác phải chịu gặt quả báo thảm sầu như vậy, để trả quả th́ những đoàn từ thiện khắp nơi trong nước đem những vật dụng đến cứu trợ, an ủi, đó là những người làm một việc tốt. Nhưng việc làm tốt này có trọn vẹn những phước báu hay không th́ xin nghe lời đức Phật dạy: “Nếu cúng dường, bố thí đúng chánh pháp phải chọn cá nhân hay tập thể thanh tịnh th́ mới được phước báo như đem hạt giống tốt gieo trên đất mầu mỡ th́ hạt giống sẽ lên cây tươi tốt và cho hoa trái ngon ngọt; c̣n cá nhân và tập thể không thanh tịnh th́ không được phước báu giống như đem hạt giống tốt mà gieo trồng trên đá, hạt giống sẽ bị hư thối, kết quả không hưởng được phước báu mà c̣n lấy họa khổ vào thân”. Bằng chứng những đoàn làm từ thiện ở TP Hồ Chí Minh như: Đoàn từ thiện của sư cô Trí Hải, đoàn từ thiện của P.13 quận Phú Nhuận, v.v..

Những người đi cứu trợ là những người phải sống chân thật v́ ḷng yêu thương đối với những người gặp tai nạn khổ đau, chứ không phải v́ danh, v́ lợi. Ở đây, họ cứu trợ v́ phong trào cứu trợ cả nước, hoặc v́ công việc làm ăn của ḿnh cho được suôn sẻ chứ chưa phải v́ ḷng yêu thương người gặp tai nạn. Cho nên trên đường đi cứu trợ ngồi trên xe ca hát vui vẻ như đi dự lễ khánh thành nhà cửa hoặc đám cưới.

Luật nhân quả rất công bằng, nếu người bố thí v́ ḷng thương yêu và người nhận của bố thí đều sống hiền lương th́ hai bên đều hưởng được phước báu; c̣n ngược lại người bố thí không v́ ḷng thương yêu mà v́ công việc làm ăn hay v́ cầu danh làm từ thiện, và người nhận của bố thí là người làm ác th́ người bố thí và người nhận thí đều gặp tai họa. Người bố thí v́ ḷng thương yêu người lâm nạn nên đem tiền của bố thí cho người nhận thí, nhưng người nhận thí ăn ở không hiền lành, nên người bố thí không được phước báu mà không có tai nạn xảy ra. Như những Phật tử đi chùa cúng dường để cầu an, cầu phước, cầu tự, cầu siêu, xem xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, đốt tiền vàng mă, v.v.. đó là để nối giáo cho những sư thầy giới luật không nghiêm túc, lợi dụng Phật giáo buôn thần bán thánh, buôn kinh, bán giáo pháp của Phật, dựng lên thế giới siêu h́nh lường gạt tín đồ, bày vẽ những điều mê tín dị đoan, biến Phật giáo thành Thần giáo. Những Phật tử này dù ăn chay đi chùa cúng dường nhưng không hưởng được phước báu, khi phước thừa hết th́ tai họa sẽ đến như đoàn Phật tử đi cúng chùa Châu đốc.

---o0o---

Hỏi: Đi làm từ thiện sao chết không toàn thây?

Đáp: Nhân làm từ thiện bố thí th́ quả sẽ giàu sang không thiếu hụt. Nhưng việc làm từ thiện của họ không chuyển được tội ác giết hại và ăn thịt chúng sinh mà từ lâu họ đă tích lũy. Đi làm từ thiện mà ca hát vui cười là vui trong sự đau khổ của kẻ khác, đó là không từ thiện, nên chết không toàn thây là phải. Nh́n cái chết không toàn thây th́ biết họ sẽ sinh vào cơi ác, làm thú hung dữ.

Nh́n cái chết của những người khác là biết họ sẽ tái sinh vào đâu: Một người chết trên giường bệnh một cách nhẹ nhàng, êm ái, không kêu la rên rỉ, không lăn lộn đau đớn th́ được sinh làm người hiền lương; một người chết trên giường bệnh một cách không nhẹ nhàng, êm ái, thường kêu la rên rỉ, lăn lộn đau đớn th́ được sinh làm người không hiền lương; một người chết v́ tai nạn giao thông, v́ chiến tranh bom đạn thây thể bị tan nát th́ được sinh vào cơi giới ác thú. Sau này các con học về NGŨ GIỚI đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ hiểu nhiều hơn.

---o0o---

Hỏi: Ăn chay hướng thiện, đi chùa Châu Đốc sao bị tai nạn giao thông 6 người chết c̣n hai người bị thương nặng? Chết như vậy tái sinh về đâu?

Đáp: Ăn chay hướng thiện, đi chùa Châu Đốc nhưng chùa ấy các sư thầy phạm giới, phá giới, tạo ra những điều mê tín, làm chuyện hư hoại giáo pháp chân chánh của Phật giáo và làm mang tiếng không tốt cho Phật giáo, Phật tử đến cúng dường là tiếp tay với các sư thầy làm Phật giáo suy thoái, giới luật không c̣n cộng thêm tội ác giết hại và ăn thịt chúng sinh trước kia, khi chưa biết ăn chay hướng thiện, nên kiếp này trả quả chết một cách thảm thương. Những người chết trong cảnh thảm thương này đều tái sinh trong cảnh ác.

---o0o---

Hỏi: Con đă phát nguyện gánh nạn kiếp cho chúng sinh để chuyển nhân quả. Vậy con có chuyển được phần nào không?

Đáp: Chuyển nhân quả chỉ có người xuất gia sống và tu tập đúng giới luật đức hạnh của Phật, chứ không phải phát nguyện gánh nạn kiếp của chúng sinh là chuyển nhân quả được. Theo luật nhân quả th́ không ai gánh nạn kiếp cho ai được, chỉ có kinh sách Đại Thừa vọng ngữ như ông Duy Ma Cật: “Bồ Tát bệnh v́ chúng sinh bệnh”.

---o0o---

Hỏi: Con đang tu mà ra đời là bị nhân quả ǵ? Và phải trả nghiệp mấy năm?

Đáp: Đang tu mà ra đời là người không ư chí vượt khó; là người sẽ gặp nhiều đau khổ trên đường đời. Đây không phải trả nghiệp mà chạy theo nghiệp, bị nghiệp lôi, nên con đừng hỏi mấy năm, mà con biết dừng nghiệp là người có ư chí vượt khó, chứ không phải trả nghiệp mấy năm.

---o0o---

Hỏi: Tai nạn giao thông, chết không toàn thây, chỉ có một người c̣n sống sót?

Đáp: Như trên đă nói luật nhân quả rất công bằng, những người làm từ thiện mà gặp tai nạn giao thông, chết không toàn thây là trước kia đă làm những điều ác giết hại vật, làm cho chúng chết không toàn thây như làm gà, vịt, heo, dê, v.v.. Bây giờ chết tan nát thây thể đều do nhân quả ác.

Trong 13 người đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị tai nạn giao thông mà c̣n có một người sống sót ḅ ra trên những đống thịt tan nát th́ đó là do nhân không giết hại chúng sinh, thường có ḷng yêu thương hay phóng sinh các loài vật như chim, cá, rùa, trạnh, v.v.. Bây giờ mới thoát chết một cách tuyệt vời đều do nhân quả phóng sinh.

---o0o---

Hỏi: Có linh hồn vất vưởng không? Sao chỗ chết thường xuyên xảy ra tai nạn?

Đáp: Không có linh hồn người chết vất vưởng, khi chết th́ tái sinh ngay liền để trả nhân quả tiếp tục làm người hoặc làm thú vật.

Chỗ đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông là đọan đường nguy hiểm trơn trợt, dốc, cua, đèo, v.v.. chứ không có linh hồn người chết oan xô đẩy.

Muốn tránh những cái chết thương đau th́ đừng giết hại và ăn thịt chúng sinh mà c̣n phóng sinh. Đó là cách thức chuyển nhân quả ác thành nhân quả thiện.

Đạo đức xuống cấp con người làm ác rất nhiều, các con phải biết nhẫn nhục, biết thương yêu và biết tha thứ mỗi lỗi lầm, biết sống tùy thuận và bằng ḷng trước mọi hoàn cảnh và biết sống vượt lên trên mọi ác pháp, đem ḷng yêu thương đến với mọi người th́ cuộc sống của các con mới thanh thản, an lạc và yên vui.

Thăm và chúc các con mạnh nhớ xả tâm cho thật tốt!

Thầy của các con.

­

<-trở về