Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2006   

HƯỚNG LƯU, NHẬP LƯU
ĐẠO ĐỨC L̉NG YÊU THƯƠNG

Phật tử vấn đạo

Hỏi: Con muốn quy y Tam Quy - Ngũ Giới, nếu như con ở cùng với gia đ́nh, vẫn c̣n ăn mặn không có trường chay, như vậy là cái giới thứ nhất là con không có giữ được. Bây giờ con muốn quy y Tam Quy - Ngũ Giới mà con sợ con không giữ đủ năm giới, như vậy th́ bây giờ con phải tính sao Thầy ơi! Con không tu được toàn vẹn, bổn phận đối với gia đ́nh?

Đáp: Để Thầy dạy cho con:

Giới thứ nhất mà trong gia đ́nh là chưa có giữ trọn giới sát sanh, c̣n ăn thịt chúng sanh, c̣n phải làm thực phẩm. Mặc dù là không mua con gà, con cá đem về đập đầu, cắt cổ, chỉ mua những vật người ta làm sẵn, vẫn c̣n ăn thịt chúng sanh th́ c̣n phạm giới đó.

Nhưng ở đây đức Phật có dạy chúng ta rơ ràng, hướng lưu và nhập lưu.

Bây giờ chúng ta thọ Ngũ Giới là chúng ta hướng về giới chứ chưa phải chúng ta nhập giới. Sau một thời gian chúng ta được học hỏi về Tứ Vô Lượng Tâm, tâm Từ, tâm Bi, do ḷng từ bi chúng ta càng lớn mạnh lên th́ ḷng thương yêu chúng ta bắt đầu triển khai, gia đ́nh, chồng con chúng ta sẽ hiểu được điều đó và cuối cùng cả gia đ́nh đều ăn chay một cách rất là tự tại không có ǵ khó khăn. Mà khi cả gia đ́nh ăn chay, ngày nào cũng không ăn thịt chúng sanh nữa th́ lúc bấy giờ gọi là nhập lưu, tức là nhập vào giới luật, các con hiểu chưa?

C̣n bây giờ mấy con mới hướng lưu thôi, hướng về cái Đức Hiếu Sinh, cái ḷng thương yêu sự sống chứ chưa phải là chúng ta nhập. Vậy th́ có ǵ mà trở ngại cho con trên con đường con thọ Tam Quy - Ngũ Giới không? Nghĩa là bây giờ mấy con thọ NGiới, nhưng mấy con mới hướng về giới chứ chưa phải nhập giới, nhập giới tức là chúng ta sống đúng giới; c̣n hướng giới là chúng ta tha thiết. Cũng như con bây giờ tha thiết muốn thọ Tam Quy - Ngũ Giới chứ ǵ? Đó là ḷng tha thiết, tức là hướng đến Phật pháp, hướng đến giới luật chứ chưa phải nhập.

Nhưng sau một thời gian một năm, hoặc hai năm, ba năm. Sau khi các con đến đây các con được thọ Tam Quy - Ngũ Giới, không lẽ mấy con đến đây mấy con có nhiêu đó thôi, mấy con c̣n học nữa mà. Thầy sẽ mở cái lớp dạy đạo đức sống không làm khổ ḿnh khổ người, tất cả mọi người đều được học đạo đức, trong đó có đạo đức hiếu sinh. Từ học, hiểu biết, ḷng thương yêu chúng ta càng ngày càng lớn lên th́ nỡ ḷng nào chúng ta bỏ miếng thịt trong miệng mà nhai nuốt, các con hiểu điều đó.

Khi ḷng chúng ta thực sự thương yêu th́ không bao giờ chúng ta nỡ bỏ miếng thịt của loài chúng sanh trong miệng mà nhai nuốt được, điều đó là điều Đức Phật dạy. C̣n bây giờ chúng ta chưa có ḷng thương yêu đó th́ chúng ta hướng đến ḷng thương yêu đó chứ chưa phải chúng ta làm trọn vẹn.

Trên con đường tu theo đạo Phật, đâu phải một ngày nhiều ngày, nhiều năm tháng để chúng ta thực hiện thật sự ḷng thương yêu thật chứ không phải là thương yêu ngoài miệng. Tôi nói tôi thương yêu, nhưng mà sự thật ra con chó nó lôi cái ǵ của tôi nó ăn là tôi đập nó một cái nó muốn chết luôn đó, th́ chưa hẳn là thương yêu; một con mèo mà nó lỡ nó tha một món ăn ǵ ở trong bếp th́ lúc bây giờ tôi thấy món ăn tôi bị tha, tôi tức quá tôi đập một cái con mèo nó chết queo, đó th́ như vậy là tôi chưa phải thương yêu.

Cho nên, ở đây đạo Phật dạy chúng ta lần lượt triển khai ḷng thương yêu chúng ta thật sự là chúng ta thương yêu, bởi v́ có thật sự thương yêu th́ người khác chửi ḿnh ḿnh không giận, có thật sự thương yêu th́ ḿnh mới có sự tỉnh thức bước đi chúng ta tránh đạp từ con kiến, con trùng dưới chân chúng ta.

Bây giờ mấy con nói thương yêu, nhưng mà sự thật mấy con chưa có tập thương yêu, mấy con có ḷng thương yêu nhưng mà cái sự nhập vào cái sự thương yêu nó chưa có, cho nên mấy con chưa đủ sức tỉnh thức. Mấy con đây bước ra ngoài cổng là mấy con đạp chết riết mấy con kiến chưa? Như vậy là thương yêu chỗ nào, các con thấy chưa?

Cho nên bây giờ mấy con hướng đến sự thương yêu chứ chưa phải là nhập vào sự thương yêu, cho nên mấy con thọ Tam Quy - Ngũ Giới đều tốt, và đồng thời có sự quyết tâm. Chứ không phải nói tôi thọ rồi, hồi nào tới giờ tôi thọ Tam Quy - Ngũ Giới, bây giờ đầu bạc như các cụ, các cô kia mà vẫn c̣n ăn mặn chúng sanh, c̣n ăn thịt chúng sanh. Trời đất ơi, tôi thọ đến nay là 45, 50 năm rồi, tôi đi đến sáng nay tôi cúng bái đến nay là mấy chục năm rồi mà bây giờ tôi mới có ăn chay kỳ, một tháng tôi ăn 6 ngày, 10 ngày. Trời đất ơi! Ḷng thương yêu ǵ lạ lùng vậy? Mấy ngày kia tôi thương có 6 ngày, rồi tôi thương có 10 ngày, c̣n mấy ngày kia tôi hết thương, tôi hết thương tôi mới ăn thịt được chứ! Cho nên mới có cái chuyện ăn chay 6 ngày, 10 ngày gọi là chay kỳ.

Quư vị đă theo Phật giáo cho đến bây giờ rồi, mà thọ Ngũ giới, đến bây giờ rồi mà ḷng thương yêu của quư vị c̣n ăn thịt chúng sanh được th́ Thầy nghĩ rằng cái lỗi không phải của quư vị, mà cái lỗi của cái người đă thọ Tam Quy - Ngũ Giới cho quư vị không thấy trách nhiệm của ḿnh, phải dạy người đệ tử của ḿnh.

Bây giờ Thầy đă nhận cái số đệ tử mà Thầy dạy, cái trách nhiệm của Thầy không thể Thầy bỏ ra đi mấy con được, Thầy đă nhận phải dạy, dạy làm sao mấy con phải có đúng ḷng thương yêu, mấy con không c̣n giết hại chúng sanh th́ như vậy mới là ông Thầy của ḿnh chứ; như vậy mới xứng đáng là một người cha của ḿnh, đem lại thiện pháp cho các con ḿnh, sống để được giải thoát, để không làm khổ ḿnh khổ người, như vậy mới xứng đáng ông Thầy chứ. Chứ ông Thầy chỉ quy y cho ḿnh rồi, bữa đó nói Tam Quy - Ngũ Giới, nghe vanh vách, về rồi đệ tử của ḿnh nó sống làm sao kệ nó.

Bây giờ nó tới 80 tuổi rồi, sắp chết rồi mà vẫn c̣n ăn thịt chúng sanh. Vậy nó thọ Tam Quy - NGiới để làm ǵ đây? Hay là nó lừa gạt ông Phật, hay nó có giấy tờ đi đường đặng Công an không bắt, có phải không? Hay hoặc là nó có giấy quy y đó để đi xuống âm phủ, ba cái thằng quỷ sứ nó có tra xét, nói: tôi có quy y theo Phật đây, mấy ông phải thả tôi đi chứ không có bắt, có không? Theo đạo Phật mà cái kiểu này cũng như là chúng ta gian lận quá vậy! Nó phải thành thật, phải đúng, không có làm sai. Đối với Thầy đệ tử của Thầy không làm sai.

Bây giờ chúng ta hướng lưu là chúng ta chưa hoàn toàn sống đúng giới, chúng ta hướng về nó, ḷng chúng ta tha thiết một ngày nào đó chúng ta sẽ sống đúng giới. Chúng ta sẽ trở thành những con người đạo đức, đạo đức hiếu sinh, ḷng thương yêu sự sống. Cả cỏ cây, cái cành lá kia chúng ta không ngắt đâu mấy con, chứ không phải người Phật tử đă đi vào chùa, mà tới nay là ngày Tết, đi ra hái trụi ba cái cây lá của chùa sạch bóng hết, gọi là hái lộc, lộc ǵ? Hái trụi cây người ta hết, ở đó lộc! Bộ cái đó đem về làm lợi ích cho quư vị à? Quư vị nghĩ sao lạ lùng vậy? Một cái cây nó đang tươi tốt, nó đang sởn sơ. Như vậy mà nỡ nào mà ngắt cái lá nó đem về, để rồi lộc. Lộc của quư vị mà cái cây nó rụi hết lá? Nếu mà cái cây đó mà nó là như con người, nó khóc sướt mướt, có phải không? V́ nó ló cái móng tay, móng chân vầy mấy con, mấy người chặt hết, nó trụi lủi hết rồi c̣n cái ǵ nữa mà gọi là mấy người hái lộc, hái cái kiểu đó là hái lộc ǵ? Lộc đau khổ!

Trong chùa mấy con cứ nghĩ, một cái cây hoa kia là nó có mẹ, có hoa chứ? Nỡ ḷng nào mà chúng ta cắt con đem vô chưng cúng Phật? C̣n cái cây kia mấy con thấy sao, nó khóc không? Thử bây giờ mấy con đem một đứa con của mấy con đi, cho một cái tôn giáo nào đó để cúng thần nó đi, nó làm thịt đứa nhỏ nó cúng thần, mấy con có khóc không? Th́ mấy con nghĩ cái cây hoa kia mấy con cắt mấy con chưng cúng Phật nó có khóc không? Ḷng thương yêu của mấy con chỗ nào? Như vậy mấy con có xứng đáng là cái người thọ Tam Quy - Ngũ Giới không? - Chưa!

Cho nên, bổn phận khi mấy con thọ Tam Quy - Ngũ Giới là vị Thầy sẽ dạy 5 cái đức của quư vị, của người đệ tử của ḿnh. Mà mấy con sống đúng năm đức là đời sống của mấy con hạnh phúc lắm rồi. Thầy nói thật sự, năm giới của Phật là căn bản của con người, một con người sống đúng năm giới là mới thực sự là con người, c̣n năm giới chưa sống đúng là mấy con chỉ là một loài động vật mà thôi. Mấy con thấy loài động vật xâu xé nó ăn thịt với nhau. Là con người mà chúng ta xâu xé nó ăn thịt chúng sanh à? Chúng ta đâu phải là động vật. Có trí tuệ, có sự hiểu biết, có sự thương yêu, tại sao chúng ta thương con, thương chồng, thương cha, thương mẹ chúng ta mà nỡ nào chúng ta bắt con người ta ăn thịt, bắt chồng người ta ăn thịt, bắt vợ người ta ăn thịt, mấy con nỡ ḷng nào như vậy không?

Bây giờ thử trong gia đ́nh ḿnh, có người nào lại kéo chồng ḿnh đi ra chặt đầu, nó lột da, nó làm thịt nó ăn, mấy con cười hay là mấy con khóc? Hay hoặc là đứa con của ḿnh, có người nào đó họ có quyền thế họ lại bắt con của mấy con, họ đem ra ngoài kia họ chặt ra, họ bằm ra, họ cắt từng kư họ đem bán, mấy con nghĩ sao? Tại sao mấy con làm được những điều đó mà mấy con không đau khổ?

Đối với Thầy, những cái này đều là dạy bảo từng giờ từng phút để đưa dẫn mấy con đi đến thiện pháp, sống con người không làm khổ ḿnh, khổ tất cả chúng sinh. Đó là cái điều học Phật pháp, đó là con người học đạo từ bi, đạo từ bi th́ không thể nào có sự đau khổ trong đó.

Th́ hôm nay, nhờ con hỏi mà Thầy trả lời để mấy con thấy rằng, người đệ tử của Thầy luôn luôn phải lấy ḷng thương yêu làm sự sống, biết thương yêu mọi người, biết thương yêu loài vật chính là chúng ta thương yêu chúng ta. C̣n người mà không biết thương yêu là người đó tự làm khổ ḿnh, tự làm khổ người khác.

A picture containing music

Description automatically generated