Chơn Như, ngày   tháng   năm 1995

GIỮ TÂM THANH THẢN

Nếu c̣n thấy người khác xấu ác th́ tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định th́ không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ư với ta dù bất cứ việc ǵ th́ tâm ta đă xả, tâm ta đă xả th́ nhập định dễ như trở bàn tay.

Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.

V́ thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Người muốn giữ tâm thanh thản để nhập được thiền định giải thoát th́ phải lập 8 đức 12 hạnh:

8 đức:

1-     Cẩn thận

2-     Kỹ lưỡng

3-     Dè dặt

4-     Kín đáo

5-     Im lặng

6-     Nhẫn nhục

7-     Tùy thuận

8-     Bằng ḷng

12 hạnh:

1-     Không khoe khoang tài giỏi của ḿnh.

2-      Không khoa trương sự hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3-      Không làm thầy dạy đạo khi c̣n đang tu.

4-      Không bàn kinh luận thiền và nghị luận thế gian.

5-      Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6-      Không hành động tự kiêu, tự đắc.

7-      Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8-      Tránh nụ cười mỉa mai, khi dễ.

9-      Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10-  Tránh nh́n liếc xéo, liếc ngang.

11-  Tránh dáng đi nghoe nguẩy.

12-  Tránh trề môi khi dễ người khác.

A close up of a logo

Description automatically generated

NHẪN XẢ TÂM & NÉN TÂM

1/      Nhẫn không thấy ḿnh nhẫn là nhẫn xả tâm.

2/      Nhẫn mà thấy ḿnh nhẫn là nén tâm.

3/      Nhẫn không có phiền năo là nhẫn xả tâm.

4/      Nhẫn mà c̣n phiền năo là nén tâm.

5/      Nhẫn mà c̣n thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.

LỢI ÍCH CỦA XẢ TÂM VÀ TAI HẠI CỦA NÉN TÂM

Nén tâm là tự giết ḿnh

Xả tâm là tự cứu ḿnh

Nén tâm là Địa ngục

Xả tâm là Thiên đường

Nén tâm là ác pháp

Xả tâm là thiện pháp

Nén tâm là nhân ác

Xả tâm là nhân thiện

Nén tâm quả khổ

Xả tâm là quả vui

Nén tâm là u tối

Xả tâm là sáng suốt

Nén tâm là không thiền

Xả tâm là có thiền

Nén tâm là thiếu trí tuệ

Xả tâm là có trí tuệ

Nén tâm là làm khổ ḿnh

Xả tâm là không làm khổ ḿnh

Nén tâm là ghét đời

Xả tâm là yêu đời

Nén tâm là không thương ḿnh

Xả tâm là thương ḿnh

---o0o---

Tu tập tốt

Nhớ ám thị

Thường kinh hành

Chỉ cần 1 phút tĩnh giác hoàn toàn nhiếp tâm th́ hơi thở sẽ có chất lượng cao.

Bền chí siêng tu tập

Một phút tĩnh giác cao

Cẩn thận từng hơi thở

Thiền định vốn không xa

---o0o---

Bền chí tập luyện

Thuần thục một phút

Tĩnh giác trong hơi thở

Là cơ bản thiền định

Cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc, cũng như sự tu tập là tất yếu mọi thành công của con người.

Cẩn thận, kỹ lưỡng từng hơi thở, tránh chủ quan trong lúc tu tập.

Song song với sự ức chế tâm, phải lập đức, lập hạnh ăn, ngủ, độc cư đúng cách, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng ḷng, xả tâm rốt ráo.

Phải nh́n vào trong

Tư duy cho kỹ

Xả tâm cho sạch

Đừng nghĩ chuyện ngoài

Để tâm thanh thản

Tu học mới tốt

Đức hạnh mới xong

---o0o---

Đạo của Phật

Đạo diệt ngă

Nếu chấp ngă

Không tu được

Uổng một đời

---o0o---

Cuộc đời tu hành

Là trường tranh đấu

Có bền chí

Có nghị lực

Có chiến thắng

Có giải thoát

---o0o---

Cuộc đời tu hành

Là trường tranh đấu

Thiếu bền chí

Thiếu nghị lực

Có thất bại

Có ê chề

Người tu hành theo đạo Phật là phải tôi luyện ḿnh trong lửa đỏ, “Hoa sen nở trong ḷ lửa”.

Muốn tu tốt

Hơi thở đều

Ám thị kỹ

Gom 6 căn

Tại một điểm

Không thay đổi

-> tr v

Phụ lục 1: Bút tích bài pháp này:

Phụ lục 2:

NHÂN DUYÊN BÀI PHÁP NÀY

Thầy viết cho cư sĩ Thích Nữ Từ Tuệ[1] vào năm 1995.

Cô Từ Tuệ đă hỏi Thầy:

̵       Bây giờ sách rất nhiều, con nên đọc sách ǵ?

Thầy trả lời:

̵        Con nên đọc kinh Pháp cú.

Cô hỏi tiếp:

̵        Bây giờ con đi làm như thế này, trong cuộc sống con nên làm thế nào? Thầy dạy sao cho con dễ nhớ!

Cô hỏi xong th́ Thầy vào nhà, một lúc sau Thầy đưa cho cô bức thư này.


 

MỤC LỤC

Gi tâm thanh thn. 1

Nhn x tâm & nén tâm.. 3

Nhân duyên bài pháp này. 16

 

-> tr v[1] Cô Từ Tuệ, sau này được Thầy đặt pháp danh là Thích Nữ Liên Châu 2