Ngày 28 tháng 12 năm 2006

CẢM NGHĨ VỀ
LỚP HỌC ĐẠO ĐỨC NGŨ GIỚI

(Tu sinh Minh Điền)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc!

Kính Bạch: Thầy giám luật Thích Chơn Thành!

Kính thưa đại chúng hiện diện trong lớp học, con cư sĩ Minh Điền kính mong quí sư, thầy, quí Phật tử hoan hỉ cho con có vài lời phát biểu. Do vào lớp trễ nên không sâu sát toàn diện nội dung xin đại chúng & Thầy đứng lớp thứ tội cho.

Con vừa vào lớp được nghe Thầy Chơn Thành phân tích về sự khổ đau của loài người là yêu t́nh dục. Nhận một thí dụ về t́nh yêu vợ chồng dẫn đến thảm kịch trái oan,

Theo con nghĩ t́nh yêu nếu được vun đắp bằng đạo đức trong sáng, trách nhiệm và bổn phạn nó được mở ra cánh cửa hạnh phúc trong gia đ́nh, tĩnh giác trước mọi nhân quả, nghiệp nợ oan gia,

Yêu t́nh dục th́ rất đau khổ v́ đó là bản năng nhục dục thiếu ư thức nhân quả sẽ dẫn đến đổ v, đau thương làm gia đ́nh vi phạm pháp luật.

Câu hỏi được đặt ra là do v́ sao?

Do nhân quả cấu kết mà họ phải gặp nhau trong hoàn cảnh oan nghiệt chịu sự hành xử của nhân quả do tất cả những người đó đă tạo nên.

Tinh thần nội dung của giáo án nói lên tính nhân quả không có kẽ hở rất công bằng: vô minh th́ khổ, trí tuệ sẽ an vui.

Thân, khẩu, ư của chúng sanh tác thành nghiệp thiện ác, niệm lực của thân, khẩu, ư hoà mạng với từ trường không gian kết thành nhân quả.

Giáo án nêu lên thí dụ nhằm dạy mọi người hăy tĩnh giác trước những thảm kịch của t́nh yêu. Hăy tĩnh giác khi ư căn biến t́nh yêu thành yêu dục t́nh.

T́nh yêu là sự nối mạng của thân, khẩu, ư nhân quả dục nhiễm khổ đau và tùy theo nhân quả của nó như thế nào th́ sẽ bùng nổ ra thế nấy, tương ưng theo khổ đau.

Đứng ở góc độ tĩnh giác th́ con người không thể nào t́m ra được sự giải thoát khổ đau trong t́nh yêu nhục dục. Vậy th́ hăy dùng từ tâm, ḷng chung thủy để giải thoát dần nhân quả khổ đế, tập đế,

Đă nói t́nh yêu cao thượng th́ sao người đàn ông luôn săn t́m nhục dục? Vậy bản chất của dục là khổ phải không?

Vợ chồng kết với nhau thường là khổ nhiều hơn vui. Dù bảo rằng hạnh phúc nhưng nụ cười vẫn ít hơn tiếng khóc!

Lớp học là một thông điệp vô cùng quí báu, gởi đến mọi người những bài học vô giá.

Thí dụ như nàng dâu chưởi mắng chồng tại nhà cha mẹ chồng là hành động thiếu đạo đức khẩu hành chánh ngữ hiếu sinh, thiếu yêu thương ái ngữ lợi hành nhẫn nhục, là v́ trong cái từ trường nhân quả đó đă có những dữ liệu được nén sẵn mối oan gia, không tích chứa thiện pháp trong nhiều kiếp.

Trong gia đ́nh xâu xé làm khổ cho nhau v́ không có nhân duyên học lớp Chánh Kiến về đường đi của nhân quả trên mọi lĩnh vực cho dù nó rất vi tế. Không quán triệt chánh niệm tĩnh giác về đạo đức nhân bản - nhân quả, v́ nếu đạo đức không làm khổ cho nhau thiếu chú ư, quy luật nhân quả của con người không được làm đề tài nóng bỏng để giúp cho xă hội môi trường sống của con người có văn hóa, đạo đức trí tuệ.

Thí dụ như khi chúng ta kính trọng bậc đứng lớp do v́ chúng ta lục hoà, diệt ngă xă tâm do hàng phật tử chúng con ngộ và tĩnh giác rằng: Thầy đứng lớp nầy là vị thành thật hứa với thầy, tổ sẽ hoàn thành tốt trọng trách đă được giao. Tạo cho lớp học yêu thương hoà khí, đoàn kết thăng hoa trí tuệ, được xem là diễn đàn giao lưu học hỏi với nhau trong tinh thần khiêm lạc.

Người đứng lớp được đức bổn sư A La Hán Thích Thông Lạc, Viện chủ phân công bổ nhiệm là một giá trị đạo đức, tạo thành nhịp cầu huynh đệ anh em: “ư kiến riêng chỉ giải cho nhau thật là sâu sắc trong ánh sáng nhiệm mầu nguyên thủy Chơn Như”.

Lớp học tạo duyên kết nối ư yêu thương chân thật lục hoà phục hưng chánh pháp.

Ḷng từ bi cao cả của đức Trưởng lăo tạo duyên cho những người đệ tử, học tṛ của ḿnh cần phải hiểu biết sâu sắc hơn về ư nghĩa của tĩnh giác và tỉnh thức khác nhau như thế nào. Ư thức về lộ tŕnh, những chương tŕnh sắp tới của tu viện Chơn Như như thế nào?

Điểm quan trọng tối ưu và tâm nguyện nhất của Ngài là tất cả quư sư, quư thầy, nam nữ cư sĩ từ tâm vô lậu. V́ đó là con đường chứng quả A La Hán.

Con xin dừng bút ạ!

Chơn Như ngày 28- 12- 2006

Kính lễ đại chúng!

Minh Điền