Chơn Như ngày 30/06/2007

BỨC TÂM THƯ GỬI HOÀNG GIANG

Kính gửi: Hoàng Giang và các phật tử Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh!

Thầy có lời thăm các con và cả gia đ́nh được dồi dào sức khỏe.

Vừa rồi Thầy được cô Liễu Tâm Nhẫn, tức là cô Hồ Thị Hồng đă gửi cho Thầy một giấy phép thành lập Trung Tâm Bảo Trợ Xă Hội Hồ Chơn Lạc được nhà nước chấp nhận cho phép.

Nhân cơ hội này, Hoàng Giang và các phật tử Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh nên tập trung lại và đoàn kết gắn bó với nhau để tổ chức thành lập Ban Giám Đốc Trung Tâm để đi vào hoạt động trên giấy phép này. Đây là một cơ hội tốt nhất để các con có cơ sở pháp lư tu học, rèn luyện nhân cách đạo đức làm người và c̣n giúp đỡ những người bất hạnh trong xă hội.

Hoàng Giang, con nên tập hợp các phật tử chọn người có khả năng đưa ra bầu thành lập Ban Giám Đốc. Thầy không nhớ hết các phật tử, chỉ liệt kê ra đây những người Thầy c̣n nhớ mà thôi:

1-       Hoàng Giang

2-       Bác Khuê

3-       Cô An

4-       Cô Tiến

5-       Nguyên Tánh

6-       Liễu Châu

7-       Minh Liên

8-       Tâm Nhẫn

9-       v.v..

Khi thành lập Ban Giám Đốc xong th́ các con nên vẽ đồ án lần lượt xây cất thành một Trung Tâm Từ Thiện Xă Hội có cơ sở hẳn ḥi.

1-       Làm rào dậu, cửa cổng, đường sá, nhà giữ xe, pḥng vệ sinh trong khuôn viên.

2-       Một pḥng học để mọi người về học đức hạnh theo giáo án Thầy đă biên soạn, Thọ Bát Quan Trai và cũng là nơi hội họp của Ban Giám Đốc.

3-       Một pḥng vừa làm nhà bếp vừa làm pḥng ăn cho mọi người khi về học tập và an dưỡng Thọ Bát Quan Trai.

4-       Một pḥng làm pḥng khám bệnh cho mọi người về học tập và an dưỡng khi có đau bệnh.

5-       Một pḥng làm thư viện giữa công viên cho mọi người nghĩ xả hơi và thư giăn, tập dưỡng sinh.

6-       Tùy theo số người về an dưỡng nhiều ít th́ các con sẽ cất nhà ở tiếp theo như kư túc xá sinh viên.

Cô Hồng có báo cáo đă xây xong một dăy nhà có 10 pḥng, nhưng dùng tạm thời, chứ một Trung Tâm về việc xây cất phải theo đồ án có thứ tự ngăn nắp, rơ ràng giống như một ngôi làng có tổ chức.

Trong số phật tử Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh có rất nhiều người có tài đức, các con hăy tập trung lại mời các bác, các chú, các cô, các d́, anh, chị em và các cháu ra vừa để học tập đạo đức, vừa để làm việc đem lại lợi ích cho xă hội.

V́ nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ ḿnh khổ người mà các con hăy đoàn kết chặt chẽ và gắn bó với nhau để tạo thành một sức mạnh vĩ đại, nhờ đó mới làm nên sự nghiệp lớn. Các con là những người đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho dân tộc quê hương xứ này và cả thế giới, lịch sử nhân loại sẽ măi ghi nhớ những công ơn này.

Giấy phép đă có, nhưng lại có ngay tại quê hương này, quê hương Bác Hồ, đây là một cơ duyên hết sức quan trọng đối với các con. Các con hăy cố gắng đoàn kết và thương yêu nhau, đừng v́ một lư do ǵ mà chia rẽ để đánh mất một việc làm lợi ích cho dân, cho nước, cho muôn người trên hành tinh này.

Sau khi thành lập Ban Giám Đốc xong th́ các con nên thành lập một tài khoản trong ngân hàng có ban quản lư thu chi rơ ràng, để các gia đ́nh phật tử, các hội từ thiện khắp nơi sẽ gửi tiền và những người có tài đức sẽ đến giúp đỡ và làm những công việc cùng các con.

Trung Tâm cần phải có con dấu riêng, vậy các con hăy theo mẫu dưới đây mà khắc con dấu.

Thăm và chúc các con dồi dào sức khỏe làm việc tốt, có dịp Thầy sẽ ra thăm.

Thầy của các con,

 

 

Phụ bút: Bút tích tâm thư được đính kèm sau đây: