Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ tư, 30 Tháng 9 2015 07:00

Thầy đáp lời tịnh xá Ngọc Bửu - Tâm thư thứ 51 Nổi bật

Được viết bởi
Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Sau khi nhận được giấy cúng dường tịnh xá Ngọc Bửu của sư cô trụ trì Trung Liên, Thầy chấp nhận cơ sở tịnh xá Ngọc Bửu để chấn chỉnh lại chánh pháp của đức Phật và để giúp cho các sư cô có nơi tu hành đến nơi đến chốn, nhưng vì quá nhiều công việc nên Thầy chưa đến sắp xếp công việc tịnh xá được. Vậy Thầy giao cho con (Tịnh Bản) thay mặt Thầy lo nội viện, còn ngoại viện giao cho chú Vui đảm trách việc bên ngoài để sư cô Trung Liên yên tâm việc tu hành cho đến nơi đến chốn, sau này nơi đây thắp lên ngọn đuốc ánh đạo vàng. Con hãy cất giữ một bản và chú Vui cất giữ một bản, nếu có ai khởi ý trành tròn về tịnh xá thì hãy chiếu theo giấy tờ này thay mặt Thầy mà giải quyết, để tịnh xá được bình an cho tu sĩ an tâm tu hành và cư sĩ có nơi về Thọ Bát Quan Trai.

Xem toàn bộ tư liệu: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích gốc)

1. Tài liệu dạng pdf

2. Tài liệu dạng html (unicode)

3. Bút tích gốc

Thầy đáp lời tịnh xá Ngọc Bửu - Tâm thư thứ 51 (04/05/2007)

Tham khảo tài liệu: Giấy cúng dường tịnh xá Ngọc Bửu

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 4
 • Đính kèm bút tích Thầy:
 • Ngày trả lời: 04/5/2007
 • Loại tư liệu: Tâm thư
 • Chương trình đào tạo: Giai đoạn 2007 - 2008
 • Gửi tới: Nhóm Phật tử
 • Nguồn tư liệu: Tu sinh
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: GCS-2705040
 • Tên tệp lưu trữ: (GCS-2705040)-ThayDapLoiTinhXaNgocBuu-TamThuThu51-(04-05-2007).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2015
Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 06:09
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào