Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy tiếp đoàn phật tử Tp.HCM ngày 29/08/2009 tại Tu viện Chơn Như (cổng 2). Nhóm phật tử cô Liên Phước, Liên Hạnh,...