Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Các bức hình chụp Thầy và các tu sinh đầu tiên, vào thập niên 90, thế kỷ 20. Những bức hình này cũng ghi lại giới đàn đầu tiên của Tu viện Chơn Như