Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy tiếp nhóm thanh niên Hà nội, đầu tháng 5/200 (từ 3/5 - 8/5 năm 2010) tại Tu viện Chơn Như, cổng số 2. Đoàn gần 30 người.