Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy thăm sư cô Huệ Ân vào ngày 13/09/2011 tại thất riêng. Sư cô là một tu sinh lâu năm nhất, nhiều tuổi nhất (trên 95 tuổi) tu tập theo Thầy. Tuổi cao nhưng sư cô vẫn minh mẫn và sáng suốt.