Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Khai thị chánh kiến (9/2/2006)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 2 2006
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Được thêm vào Chủ nhật, 07 Tháng 5 2017
Thể loại Pháp âm chung
Năm phát hành 2017
Đất nước Vietnam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Làm chủ sanh - già - bệnh - chết Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Giới luật Ly dục ly ác pháp Bát quan trai giới Tứ Niệm Xứ Chánh kiến Thích Thông Lạc Tưởng Thiền định Chứng đạo Trí tuệ Tái sanh Đuổi bệnh Đối đãi Tà kiến Nhị nguyên Nhất dạ hiền

Sơ lược

Đức Trưởng lão khai thị sự hiểu biết chánh kiến trong đạo Phật để làm chủ sanh, già, bệnh, chết, ngày 9-2-2006 tại Tu viện Chơn Như.

Tóm tắt nội dung:

[“Thân chúng ta vô thường, bây giờ nó mạnh chứ lát nữa nó đau không biết, mà bây giờ nó đang sống, đang mạnh chứ lát nữa nó chết không chừng. Cho nên nó may với rủi, tức là nhân với quả thôi. Nếu mà cái nhân mà nó ác thì cái quả nó phải xấu thì cái sự kiện nó xảy ra vô thường mình không lường được nó đâu. Mà mình biết hôm qua mình làm điều ác hay là điều thiện mình có biết không? Bởi vì mình đang ở trong cái chỗ chưa chánh kiến, cho nên mình làm điều ác mình thấy mình đúng chứ có thấy mình sai đâu!? Cho nên, mình đang ở trong cái tầm không có hiểu biết nên mình thiếu chánh kiến”.]

“Chánh kiến là làm cho mình hiểu biết đúng không có tà kiến gọi là chánh kiến. Nhưng mà mình không học cái lớp đó thì cái gì mình cũng hiểu, cũng biết hết chứ nhưng mà có cái đau khổ ở trong đó tức là có tà kiến. Cho nên người ta dạy cho mình cái lớp này là để cho mình sống trong cái chánh kiến cái không có đau khổ, cái hiểu biết không có đau khổ. Còn cái hiểu biết, mình thấy đúng mà nó có đau khổ ở trong đó thì đó là tà kiến; còn cái hiểu biết này nó đúng, nó như thật mà nó không có đau khổ.

Cũng từ cái hiểu biết mà có hiểu biết làm cho chúng ta đau khổ, mà có cái hiểu biết làm cho chúng ta không đau khổ.

Ví dụ: Một người chửi mắng mình, thì cái người hiểu biết trong chánh kiến thì thấy thương cái người đó. Đúng là sự thật mình thương đúng vì người đó họ ở trong ác pháp, họ chửi mình là họ ở trong ác pháp chứ gì? Và đồng thời họ có sân có giận gì với mình rồi họ mới chửi chứ khi không họ có mắc mớ gì Thầy họ chửi, ít ra họ có buồn phiền Thầy gì, có phải đúng không? Vì vậy cho nên mình thương người đó là thương đúng, thương họ đang ở trong khổ. Họ khổ trước mà, do đó khi mà Thầy thương họ là Thầy thương đúng bởi vì cái hiểu biết của Thầy đúng; còn Thầy thấy ông này hung dữ quá, ông này thấy ghét, mình cóp làm gì ông ta, ông ta làm sai mà sao ông ta tới chửi mình thì ngay đó mình có khổ, mình tức giận. Có phải không?

Các con thấy, từ cái hiểu biết mà sinh ra tức giận và từ cái hiểu biết mà không tức giận, nội cái tâm sân mình thôi.

Từ cái hiểu biết nó làm cho thân và tâm nó vững vàng, nó không có bị sai sử, cho nên nó giải thoát. Cho nên, cái Lớp Chánh Kiến là giúp cho chúng ta có cái hiểu biết đúng để đem lại sự bình an cho thân tâm của mình, mà nó phải học chứ bây giờ mấy con nói hiểu biết như vậy mà mấy con không học thì làm sao mấy con hiểu biết? Các con hiểu không?”

“Chúng ta sống trong cảnh đối đãi thì nó có thiện có ác, có tốt có xấu. Sống trong cảnh đối đãi thì mấy con làm sao để làm chủ cái đối đãi, tức là mấy con sống trong thiện, đừng sống trong ác chứ gì?  Mà làm chủ, không bị ác pháp tác động tức là giải thoát.”

“Đạo Phật dạy chúng ta, con người bình thường nhưng phi thường là người khác nói, chúng ta hiểu nhưng chúng ta không giận hờn, ghét bỏ người khác; thân có bệnh nhưng ta đuổi được bệnh là làm chủ bệnh; rồi chúng ta làm chủ hơi thở để chủ động sự sống chết.

Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết.”

“Những tư tưởng sai là tà kiến nó đã nhuốm vào trong đầu chúng ta có sự hiểu biết đó, gọi là Kiến kiết sử, nó trói chặt chúng ta đó. Khi mà bị rồi, Thầy nói cái đó sai thì mấy con, trời ơi, nó lồng lộng lên nó tức giận, sao Thầy giám nói các Tổ sai, các Tổ nói vậy mà. Nhưng mà sự thật sai là sai, dù Thầy không nói nó cũng sai., mà giờ có nói thì làm cho mấy con giật mình, chứ nếu mà Thầy không nói thì mấy con cho nó còn đúng. Phải không?”

“Thầy nói tu đúng là đúng mà tu sai là sai, bây giờ mình tu sai phạm giới phá giới rồi mình nói thiền định là thiền định gì? Đó là tà định.

Đức Phật nói giới sanh định. Từ cái giới nó mới ly dục ly ác pháp, tâm mới thanh tịnh, mới có Tứ Thần Túc nhập định được.

Trong Bát Chánh Đạo thì giới là giai đoạn khó khăn nhất gồm 7 lớp. Chúng ta cần phải sống đúng giới luật, đức hạnh, dùng chánh kiến để xả tâm tham, sân, si , giận hờn, phiền não. Nó là lớp khó nhất, Chánh Niệm là lớp cuối cùng của giới luật.”

“Đạo Phật xác định được thời gian tu chỉ có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm trên Tứ Niệm Xứ là chứng đạo.

Chứng đạo là chứng cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự, là chân lý Diệt đế. Giữ được trạng thái này 12 giờ là chứng đạo, Nhất Dạ Hiền.

Hiện giờ chúng ta chưa tu nhưng ai cũng có trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự cả, nhưng nó không kéo dài được lâu. Muốn giữ được trạng thái này phải ở trên Tứ Niệm Xứ mà quét sạch các chướng ngại pháp.”

“Người tu Tứ Niệm Xứ là nó chuyển nghiệp từ vô lượng kiếp, chuyển hết ác nghiệp thành thiện nghiệp, nên nó mới giải thoát.

Tu đúng là nó chuyển, còn ức chế thì nó còn nguyên đó. Thiện pháp nó chuyển hết ác pháp, mà thiện pháp là giới luật.

Mà giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến.

Hàng tháng thọ Bát Quan Trai Giới, mình có thể ước nguyện cho gia đình bình an gặp được chánh pháp.”

“Là con người ai cũng có 4 sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Đạo Phật giúp cho mỗi con người giải quyết được bốn nỗi khổ này. Nó rất cần thiết và thực tế như vấn đề cơm ăn áo mặc hàng ngày. Cho nên, phải tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết.

Muốn xuất gia thì phải sắp xếp gia đình cho an ổn.”

...

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3284
Thầy dạy gia đình Nguyên Tịnh ngày Tết 2006 « Thầy dạy gia đình Nguyên Tịnh ngày Tết 2006 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Khai thị Phật pháp (Ninh Thuận - Khánh Hòa) » Khai thị Phật pháp (Ninh Thuận - Khánh Hòa)