Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ hai, 27 Tháng 7 2015 07:00

Linh Hồn Không Có (Bút tích 26/07/2010)

Được viết bởi

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ, để mọi người không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay. Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người không thể làm sao hiểu nổi. Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người biết “Linh hồn có hay là không?”. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số. Chính vì tin có linh hồn nên con người đã trở thành những người mê tín mù quáng, hiểu biết không sâu sắc. 

Xem toàn bộ bản thảo gốc cuốn sách: 

- Xem trực tiếp trên trang web:

Xem bằng trình đọc PDF JS

Tham khảo:

1/ Bản biên tập gốc: Linh Hồn Không Có - Tái bản lần 1
Đây là bản biên tập sao y bản thảo chính, không bị cắt xén, đầy đủ, được trình bày theo định dạng sách in:

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ, để mọi người không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay. Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người không thể làm sao hiểu nổi. Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người biết “Linh hồn có hay là không?”. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số. Chính vì tin có linh hồn nên con người đã trở thành những người mê tín mù quáng, hiểu biết không sâu sắc. 

2/ Sách xuất bản: Linh Hồn Không Có - Tái bản lần 1
Tập sách xuất bản này có bị NXB cắt xén so với bản thảo gốc

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ, để mọi người không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay. Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người không thể làm sao hiểu nổi. Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người biết “Linh hồn có hay là không?”. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số. Chính vì tin có linh hồn nên con người đã trở thành những người mê tín mù quáng, hiểu biết không sâu sắc. 

Thông tin bổ sung

  • Năm soạn thảo: 26/07/2010
  • Khổ sách: A5 (14,8 x 21 cm)
  • Số trang: 180
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Đặc tả kỷ thuật: Định dạng file pdf, Có đánh dấu chỉ mục (bookmark)
  • Ghi chú: Đây là bản tái bản có bổ sung dựa trên bản ngày 05/03/2010, được đức Trưởng lão soạn thảo xong ngày 26/07/2010
  • Mã lưu trữ: BUT-20000
  • Tên tệp lưu trữ: (BUT-20000)-LinhHonKhongCo-(ButTich-26-07-2010).pdf
Sửa đổi lần cuối Thứ bảy, 08 Tháng 10 2016 14:34
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào