Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 14:24

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo - Bút tích gốc (31-12-2009)

Được viết bởi

Vì thế bài kinh này có tên là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo. Người có hiểu biết Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ  Đạo là người tu tập không bao giờ sai đường lạc lối của Phật giáo. Vì thế trước tiên muốn tu tập theo Phật giáo chúng tôi xin khuyên quý vị hãy nghiên cứu kỹ ba mươi bảy phẩm trợ đạo rồi mới tu tập. Khi đã thông suốt Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo thì không có pháp môn nào của ngoại đạo mạo nhận là của Phật giáo để lừa gạt quý vị được. Ngoài Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo này trong đạo Phật không còn có một pháp môn nào khác nữa. Nếu có pháp môn nào khác ngoài ba mươi bảy pháp môn này là pháp môn của ngoại đạo. Đó là điều chắc chắn mà đức Phật đã xác định như vậy.

 Xem toàn bộ bút tích bản thảo gốc: (dạng bản in pdf)

- Xem trực tiếp trên trang web:

Xem bằng trình đọc PDF JS

Sách xuất bản:

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, NXB Tôn Giáo - 2010
Vì thế bài kinh này có tên là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo. Người có hiểu biết Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ  Đạo là người tu tập không bao giờ sai đường lạc lối của Phật giáo. Vì thế trước tiên muốn tu tập theo Phật giáo chúng tôi xin khuyên quý vị hãy nghiên cứu kỹ ba mươi bảy phẩm trợ đạo rồi mới tu tập. Khi đã thông suốt Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo thì không có pháp môn nào của ngoại đạo mạo nhận là của Phật giáo để lừa gạt quý vị được. Ngoài Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo này trong đạo Phật không còn có một pháp môn nào khác nữa. Nếu có pháp môn nào khác ngoài ba mươi bảy pháp môn này là pháp môn của ngoại đạo. Đó là điều chắc chắn mà đức Phật đã xác định như vậy. 
{readmore:"Đọc tiếp"}

Thông tin bổ sung

  • Năm soạn thảo: 2009
  • Khổ sách: A5 (14,8 x 21 cm)
  • Số trang: 234
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Đặc tả kỷ thuật: Định dạng file pdf, Có đánh dấu chỉ mục (bookmark), Đóng dấu chìm (watermark)
  • Ghi chú: Bản thảo gốc do đức Trưởng lão soạn trên máy tính, hoàn thành ngày 31/12/2009
  • Mã lưu trữ: BUT-30000
  • Tên tệp lưu trữ: (BUT-30000)-BaMuoiBayPhamTroDao-(31-12-2009).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2016
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 13:51
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào