Thứ bảy, 24 Tháng 3 2018 16:28

Tình thương nhất hướng, đa hướng - (Kim Quang) Nổi bật

Được viết bởi

Mặc dù con tu hành chưa chứng đạo, nhưng con giúp ai vui và chính lòng con cũng vui thì đó là tình thương đa hướng, chỉ một hướng là con vui mà người khác khổ hoặc người khác vui mà con khổ. Cho nên trong đời người sinh ra là có sẵn tình thương nhất hướng và đa hướng chứ không phải tu xong mới có đa hướng, nếu đợi tu xong mới có tình thương đa hướng thì tình thương đa hướng không phải là của con người. Những gì đức Phật dạy chúng ta trong đời sống con người đều đã có sẵn chứ không phải đợi tu xong rồi mới có. Chân lí của con người là những gì của con người đã có sẵn, còn những gì chưa có mà mới tạo ra chân lí đâu được gọi là chân lí của loài người. Vì thương đa hướng nên không làm khổ mình khổ người, ...

Xem toàn bộ bải vấn đạo: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html)

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 11
 • Ngày: 2006
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Cụ thể: Kinh Quang
 • Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc
 • Nguồn tư liệu: Sách
 • Đối tượng cụ thể: Những Bức Tâm Thư - Tập 1
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: TVD-2600001
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2600001)-TinhThuongNhatHuongDahuong-(KimQuang).pdf
 • Năm hiệu đính / Biên tập lại: 2018
BBT

Xem thêm trong chuyên mục này « Dục thiện, dục ác (Thiện Tâm)

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào