Phân chia theo giai đoạn

Phân chia theo giai đoạn (3)

Phân chia theo giai đoạn

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 07:00

Chung

Được viết bởi

Tập hợp các album pháp âm đức Trưởng lão đã giảng dạy cho quý tu sinh, phật tử về các vấn đề chung trong đạo Phật.

 

Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 06:55

Tu sĩ

Được viết bởi

Các album pháp âm đức Trưởng lão giảng dạy cho giai đoạn tu tập trong chiếc áo người tu sĩ đã cắt ái ly gia.

 

Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 06:53

Cư sĩ

Được viết bởi

Tập hợp các album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng dạy cho phật tử tu tập trong chiếc áo của người cư sĩ tại gia.