Các nhóm nguyên thủy tham vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 0000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 11 Tháng 10 2014
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 0000
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Giới luật Ly dục ly ác pháp Tứ Niệm Xứ Nhân quả Quy y Tam Bảo đức hạnh Tỉnh thức Đạo đức Thần thông Duyên chánh pháp Tự thắp đuốc lên mà đi Cúng dường đúng pháp Bố thí Chấm dứt tái sanh Dẫn tâm vào đạo Phật tử Nghệ An Phật tử Boston

Sơ lược

Các nhóm nguyên thủy tham vấn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Nội dung các phật tử tham vấn Thầy về nhiều vấn đề như: 

- Quy Y Tam Bảo

- Tứ Niệm Xứ

- Duyên Chánh Pháp

- Đường lối tu tập của Thầy 

- Giới - Định - Tuệ

- Nhân quả

- Cúng dường đúng chánh pháp

- Tỉnh thức

- Xả tâm, ly dục ly ác pháp

- Thần thông

- 12 nhân duyên

...

Và Thầy sách tấn các phật tử hãy thu xếp để nổ lực tu tập cứu mình giải thoát.

Các nhóm phật tử trong album pháp âm này là: Nhóm Nguyên Thủy 2, Nhóm Nguyên Thủy 3, Phật tử Nghệ An, Phật tử Boston, Phật tử Long Hải.

BBT:

- Thời gian của các bài pháp này BBT vẫn chưa xác định được. Nhưng có lẽ là khoảng trước năm 2002.

Ý kiến (2)
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 12:33
con xin cảm ơn BBT đã chia sẻ ạ.
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 13:04
con xin BBT kiểm tra lại giùm con là: con đã nhấn vào down file 5A, 5B trong pháp thoại mp3- Các nhóm Nguyên thủy tham vấn nhưng chỉ nghe được, không tải được 2 file này. còn các file khác đều được.
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 5804
Anh Vũ Vấn Đạo « Anh Vũ Vấn Đạo TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Hãy tinh tấn đừng tu sai! » Hãy tinh tấn đừng tu sai!

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006