Cần thông hiểu - Tham vấn mồng 4 Tết 2003


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2003
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ năm, 09 Tháng 7 2015
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 7 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Giới luật Ngũ giới Tam quy Tứ Niệm Xứ Ngăn ác diệt ác Những gì thông suốt cần thông suốt Nhiếp tâm An trú tâm Tứ Thánh Định Thọ bát quan trai Tỉnh thức Luân hồi Nghiệp Tam Bảo Bảy Giác Chi Cận tử nghiệp Lễ quy y

Sơ lược

Album pháp âm đức Trưởng lão giảng về những gì thông hiểu cần phải thông hiểu trong đạo Phật cho đoàn phật tử Thầy Chơn Giác vào ngày mồng 4 Tết năm 2003.

Thầy giảng về Giới luật của người cư sĩ và tu sĩ; về việc chọn một vị Thầy để nương tựa là vị Thầy giới hạnh tinh nghiêm.

Đối với người cư sĩ thì thọ Ngũ Giới, mỗi giới đều có một đức hạnh đi kèm đó là: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy, Đức Thành Thật và Đức Minh Mẫn.

Người tu sĩ mới đầu vào thì thọ 10 giới đức Sadi.

Khi đã thọ giới thì thà chết chứ không phạm vào giới luật.

Thầy cũng dạy về cách thức nhiếp tâm, an trú tâm, chế ngự tâm sao cho không ức chế.

Thầy làm lễ thọ tam quy ngũ giới cho các phật tử, giải thích về ý nghĩa của ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp Tăng.

Người Thầy trong đạo Phật phải là người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh.

Đạo Phật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Người đệ tử Phật hằng ngày phải siêng năng ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện để đem lại sự bình an, hạnh phúc cho mình, cho người.

Người cư sĩ đạo Phật thọ Bát Quan Trai là gieo nhân xuất gia tu hành.

Thầy trả lời các vấn đạo của quý Phật tử về vấn đề sâu rầy phá hoại mùa màng khi làm nông nghiệp của các cư sĩ, về Nghiệp, vấn đề tái sanh, về sức tỉnh thức, về pháp tu chứng đạo của đức Phật dưới cội cây Bồ đề, về nhân quả,…

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4361
Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo « Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003) » Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003)

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006