Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2003
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 12 Tháng 11 2014
Thể loại Vấn đạo theo chủ đề
Năm phát hành Tháng 11 2003
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Ly dục ly ác pháp Định Niệm Hơi Thở Thích Thông Lạc Nhiếp tâm Ý thức lực Tỉnh thức Sơ Thiền Thiện xảo Nguyên Hạnh Tác ý Trạch pháp Vô lượng câu tác ý 18 đề mục Thiền tưởng Thọ lạc Thọ khổ Thọ bất lạc bất khổ

Sơ lược

Đây là những pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy về định niệm hơi thở do nhân duyên phật tử Nguyên Hạnh vấn đạo. 

Những bài pháp này Thầy dạy vào năm 2003.

Nội dung Thầy dạy về cách sử dụng Định Niệm Hơi Thở một cách thiện xảo, khéo léo để đối trị các chướng ngại pháp, để ly dục ly ác pháp.

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 6268
Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn « Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Cần thông hiểu - Tham vấn mồng 4 Tết 2003 » Cần thông hiểu - Tham vấn mồng 4 Tết 2003

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006