Khai thị đạo pháp (Mồng 1 Tết 2006)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Chủ nhật, 07 Tháng 2 2016
Thể loại Pháp âm chung
Năm phát hành Tháng 2 2016
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Làm chủ sanh - già - bệnh - chết Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Khai thị Thích Thông Lạc Nhân quả Quán thân bất tịnh Tâm bất động Thọ bát quan trai Tâm thanh thản an lạc vô sự Vô thường Chuyển đổi nhân quả Thấy như thật Quy luật vũ trụ Báo hiếu

Sơ lược

 

Bài pháp thoại Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị về đạo pháp cho quý phật tử về quy luật vận hành các pháp, trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự và trả lời vấn đạo về chuyển đổi nhân quả và cách báo hiếu cha mẹ, vào ngày mồng 1 Tết 2006.

Trích đoạn:

Đạo Phật giúp cho chúng ta làm chủ được sự sống chết. Vậy mà chúng ta sanh làm người, chúng ta không chịu học, không chịu tu tập là quá uổng mấy con, làm sao gặp được chánh pháp như vậy?

Cho nên, mình coi chừng mình nói cái thân này của mình chứ sự thật đâu phải của mình. Vì vậy, đức Phật nói: “Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta”. Đâu phải của mình đâu? Mình có làm chủ được nó gì đâu, nó sai mình, muốn cái gì nó bào mình làm theo à! Bảo đi ngủ là đi ngủ, bảo ăn là lấy ăn, thấy trái chuối muốn hái nhai nuốt là nhai. Sự thật ra nó sai mình không à mấy con, có đúng không?

Cho nên, người tu người ta làm ngược lại, sai không được đâu. Mà sai không được cho nên đức Phật nói ly dục ly ác pháp. Ác pháp làm cho mình giận thì mình ly ra thì mình không giận; dục thì ly ra thì mình không bị dục, và cuối cùng thì mình giải thoát. Vì vậy mà mình làm chủ sanh - già - bệnh - chết là tại vì mình không làm theo nó nữa, các con thấy thực tế không? Nó đâu có gì là khó đâu, tại vì mình cứ chạy theo nó, cho nên nó sai mình, mình làm theo. Bây giờ mình biết đời sống của mình là đời sống nô lệ, nô lệ cho cái này. Cho nên bây giờ mình không có làm nô lệ cho nó nữa thì nó sai mình không được. Mình bảo chết là chết, bảo sống là sống, không bệnh là khong bệnh, bởi vì mình làm chủ rồi. Còn hồi nào tới giờ mấy con chưa làm chủ, nó sai mấy con tứ tung, bảo sao mấy con làm vậy.
 
Bây giờ mấy con ngồi lại, mấy con tác ý câu này: “Tâm và thân con thanh thản, an lạc, vô sự”. Cái tâm thì thanh thản, bây giờ mấy con có nghĩ nhớ gì không? Không là thanh thản chứ gì? Bây giờ mấy con có đau nhức, có tê chổ nào không? Không thì nó là an lạc chứ gì? Mà bây giờ mấy con ngồi đây nghe Thầy nói thôi, mấy con vô sự, không có làm gì hết thì mấy con có vô sự không? Cái này thực tế, thanh thản, an lạc, vô sự là trạng thái lúc bấy giờ.
Bây giờ mấy con nhìn ngoài không gian, cây cỏ, thời tiết đang im lặng chứ gì, nó có sự thanh thản, an lạc, yên ổn của nó, nó cũng thanh thản, an lạc, vô sự giống như chúng ta ở đây. Có không? Vậy thì, thiên nhiên cũng có cái đó, mà chúng ta cũng có cái đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sống ai chửi chúng ta đừng để mất trạng thái này, phải không?"

Bây giờ mấy con ngồi lại, mấy con tác ý câu này: “Tâm và thân con thanh thản, an lạc, vô sự”. Cái tâm thì thanh thản, bây giờ mấy con có nghĩ nhớ gì không? Không là thanh thản chứ gì? Bây giờ mấy con có đau nhức, có tê chổ nào không? Không thì nó là an lạc chứ gì? Mà bây giờ mấy con ngồi đây nghe Thầy nói thôi, mấy con vô sự, không có làm gì hết thì mấy con có vô sự không? Cái này thực tế, thanh thản, an lạc, vô sự là trạng thái lúc bấy giờ.

Bây giờ mấy con nhìn ngoài không gian, cây cỏ, thời tiết đang im lặng chứ gì, nó có sự thanh thản, an lạc, yên ổn của nó, nó cũng thanh thản, an lạc, vô sự giống như chúng ta ở đây. Có không? Vậy thì, thiên nhiên cũng có cái đó, mà chúng ta cũng có cái đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sống ai chửi chúng ta đừng để mất trạng thái này, phải không?

...

Báo hiếu dễ lắm con, bây giờ ông mất rồi, trong một tháng con coi trong sách Thọ Bát Quan Trai, con giữ 8 giới cho thanh tịnh ngày đó, con báo hiếu mà. Rồi con sẽ thỉnh một số kinh sách như Hành Thập Thiện - Tứ Vô Lượng Tâm, hoặc một số kinh sách đạo đức đó, con mua một số sách đó đi. Trong ngày giỗ của ba con, người mất, có anh em, dòng họ, bạn bè, … con gửi biếu, ước nguyện rằng ba con sanh ở nơi nào đó sẽ gặp những kinh sách này để ba con nương vào đó mà tu tập thì ba con sẽ thoát khổ. Có vậy đó, cái lòng báo hiếu của con, cái nhân quả của con nó chuyển, nó giao cảm được với ba con dù bất cứ chổ nào, vì con với ba con là chùm nhân quả. Ba con mất rồi nhưng vẫn còn nhân quả đó, bởi vì trong con nó có máu mủ của ba con trong đó mà. Vì vậy con giữ giới, con ước nguyện, rồi con bố thí những kinh sách này, con mua có tiền ít thì mua ít, có tiền nhiều thì mua nhiều thì những kinh sách đó sẽ tới tay ba con. Đó là cách báo hiếu thực tế mấy con, đừng có cầu khẩn về Cực Lạc Tây Phương nó mơ hồ...
...
 

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3870
Bên Thầy học đạo (Minh Điền - Mỹ Châu) « Bên Thầy học đạo (Minh Điền - Mỹ Châu) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Lớp Chánh Kiến 2/2 » Lớp Chánh Kiến 2/2

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006