Khai thị & giải đáp phật tử Nghệ An


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 24 Tháng 6 2015
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 6 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Xả tâm Giới luật Ly dục ly ác pháp Tưởng Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Đức hiếu sinh Tứ Thánh Định Tam Minh Tưởng thức Đạo đức Luân hồi Tái sanh Sanh - già - bệnh - chết Kinh Vysaka Giới kinh Luân xa Ý thức Thức thức

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị & giải đáp cho các phật tử tham vấn:

Thầy giải thích về việc ăn không thấy, không nghe, không nghi trong bài kinh Vysaka. Không thấy là không thấy thịt động vật và sự đau khổ trong món ăn; không nghe là không nghe thấy trong món ăn có sự đau khổ của chúng sanh; không nghi là không nghi ngờ trong món ăn có sự đau khổ. Bài kinh Vysaka này là giới kinh về giới sát sanh. Còn giới không sát sanh, không giết hại chúng sanh là giới bổn. Còn giới kinh có ý nghĩa rất thâm sâu, dạy chúng ta có đạo đức biết thương sự sống của chúng sanh. Dạy từ người cư sĩ không được cúng dường chư Tăng thực phẩm có thịt động vật, vì cúng dường như vậy có sự phi công đức; rồi đến dạy người tu sĩ là ăn phải khởi tâm từ bi trên món ăn của mình.

Thầy dạy tu hành nên tránh ức chế tâm, nếu ai bị ức chế tâm thì Thầy tìm mọi cách phục hồi lại trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường nhắm vào chổ ly dục ly ác pháp chứ không phải ức chế, vì mỗi tâm niệm của người tu đều mang theo một lòng ham muốn, một ác pháp trong đó, nó làm cho mình phiền não và đau khổ.  Người tu theo đạo Phật nhắm vào nỗi khổ đó để tư duy quán xét để thoát khỏi khổ đau, phiền não đó, thoát cái lòng sân hận đó, để cho mình lấy lại bình thường không giận, không hờn, không phiền não nữa.

Mục đích của đạo Phật là xả các chướng ngại pháp đem đến cho thân tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không có bao giờ động đến thân phải ức chế cái này, ức chế cái kia, phải diệt hết vọng tưởng. Đạo Phật giúp cho chúng ta sống một cuộc sống đem lại sự thanh thản, an lạc cho mình, không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người. Cho nên, sống trong thiện pháp là có nghĩa như vậy. Vì vậy mà đức Phật không chấp nhận khổ hạnh như thế này, như thế khác. Đức Phật nói: ”Ta không chấp nhận khổ hạnh mà đi vào con đường trung đạo”, tức là không làm khổ mình và cũng không chạy theo dục lạc, ác pháp để đem đến sự khổ đau cho chính mình, nên gọi là không lợi dưỡng mà cũng không khổ hạnh, nó làm cho chúng ta an ổn, nên lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc và vô sự.

Thầy đã xác định chỉ có đạo đức mới xác định được thiền định chánh hay tà. Nếu là chánh định thì con người phải ở trong đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người tức là đạo đức nhân quả, bởi vì nhân quả là hành động thiện hoặc hành động ác thì mới gọi là nhân quả. Hành động ác mà đi vào thiền định thì đó là tà thiền; hành động thiện, sống thiện, hằng ngày biết sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, làm vui lòng mình, vui lòng người, không hại mình, không hại người thì người đó mới thiền định chân chánh được.

Mặc dù phương pháp chân chánh, nhưng tâm người đó còn dục, còn ác pháp thì vẫn là tà thiền, tà định vì tâm không chân chánh mà tu tập thiền định thì thiền định đó nó cũng sai. Pháp chân chánh thì phải con người chân chánh; còn con người không chân chánh mà tu pháp chân chánh thì cũng biến cái pháp trở thành sai.

Thầy giải thích vấn đạo về các cái thức trong não bộ chúng ta gồm nhóm tế bào sắc thức, nhóm tế bào tưởng thức và nhóm tế bào tâm thức. Khi dừng nhóm tế bào sắc thức (mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý), tưởng thức thì tâm thức mới hoạt động. Khi mà sắc thức và tưởng thức dừng thì người tu sĩ đưa tế bào tâm thức vào chổ không có thời gian, cho nên quá khứ, hiện tai, vị lai nào nó cũng biết; và chổ không có không gian thì không gian không còn trải dài, nên bất cứ chổ nào nó cũng biết được.

Thầy trả lời vấn đạo các phật tử trình pháp.

… 

 

Bài pháp này do nhóm phật tử Nghệ An và các phật tử khác cũng tham vấn đức Trưởng lão.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3411
Thọ Bát Quan Trai - 2004 « Thọ Bát Quan Trai - 2004 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Khai thị phật tử Khánh Hòa (2004) » Khai thị phật tử Khánh Hòa (2004)

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006