Lớp Chánh Tư Duy


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 07 Tháng 5 2014
Thể loại Bát chánh đạo
Số đĩa 1
Năm phát hành Tháng 3 2006
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Xả tâm Ly dục ly ác pháp Tứ Niệm Xứ Chánh tư duy Triển khai tri kiến giải thoát Bát Chánh Đạo Thích Thông Lạc Nhân quả Tưởng Quán thân trên thân 7 ngày 7 tháng 7 năm Trung tâm an dưỡng Tạm ngưng

Sơ lược

Album pháp âm các bài giảng Thầy dạy Lớp Chánh Tư Duy.

 

- Lớp học Chánh Tư Duy kéo dài từ ngày 13/03/2006 đến ngày 17/03/2006 thì Thầy thông báo tạm ngưng vì chưa được xin phép. Khoảng đến ngày 30/03/2006 thì lớp học tạm thời tan.

Các bài pháp trong album này cũng cho chúng ta thấy được sự gian nan trong quá trình độ chúng của Thầy. Vì thương chúng sanh mà Thầy phải vào nguy ra khốn, đứng trên đầu sóng ngọn gió để dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho loài người. Thầy nói lên tâm huyết với nền đạo đức nhân bản - nhân quả, xây dựng đời sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người cho loài người.

-  Có hai nẻo tu mà Thầy cặn dặn là: 1/ Tu pháp xả tâm vô lượng, xả hết rồi thì tâm sẽ trở về trạng thái Tứ Niệm Xứ; 2/ Quán thân trên thân theo Tứ Niệm Xứ.

Người nào quán thân được tức đã xả nhiều thì đi nẻo thứ hai; còn người nào chưa quán thân được thì đi nẻo thứ nhất, xả hết thì nó trở về trạng thái Tứ Niệm Xứ, tự động quán thân trên thân.

-  Dặn dò tu sinh về các pháp tu, Thầy đã dạy hết các pháp tu tập, cô đọng lại cách thức xả tâm để tu sinh có thể tu tập. Thầy dạy nếu nắm được cách thức tu tập thì tu ở đâu cũng được.

- Thầy cũng mong cho các Trung Tâm An Dưỡng xin phép hoạt động được để tu sinh có chổ tu hành. Thầy dạy cách thức tổ chức Trung Tâm An Dưỡng và lớp học như thế nào cho đúng.

- Một ngày sống gần Thầy là một ngày rất quý, nhưng các Thầy cô không thấy quý, nên nói chuyện.Nếu quý Thầy cô giữ gìn trọn vẹn độc cư thì có nhiều điều để thưa hỏi rất hay thì, nhưng quý Thầy Cô không giữ hạnh độc cư, phạm giới nên tâm phóng dật, sẽ không thấy trạng thái đó đâu. Do đó sau này khi xa Thầy mọi người tu tập có hiện tượng gì xảy ra thì nhớ phải xả hết, chỉ còn một tâm bất động mà thôi.

- Trong cuộc đời, Thầy chỉ mong đem lại nền đạo đức là tốt nhất, hiện thời các quý Thầy cô cũng đã có đạo đức được lắm rồi, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, biết các pháp là nhân quả, mọi điều xảy ra ta đều xả tâm rất là tốt, nhưng đi sâu thì nó khó khăn lắm.

Hiện thời mọi người tu Tứ Niệm Xứ thì sai hết, chỉ còn một hai người, do đó chỉ còn ở trên tâm xả mà thôi, ngồi chơi để xả, chắc ai cũng làm được, cuối cùng xả hết thì tâm nó cũng ở trên TNX và nó quán trên đó chứ nó không chạy đi đâu khỏi còn; hiện giờ tu TNX được thì nó sẽ giải thoát hoàn toàn.

- Thầy trả lời vấn đạo các tu sinh về pháp hành.

….

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 16191
Lớp Chánh Kiến 1/2 « Lớp Chánh Kiến 1/2 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) » Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội)

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006