Lớp Chứng Đạo 7 Tháng


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2008
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành Tháng 9 2008
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Xả tâm Giới luật Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Lớp Chứng Đạo Những gì thông suốt cần thông suốt Nhiếp tâm An trú tâm đức hạnh Tứ Thần Túc Tứ Thánh Định Tam Minh

Sơ lược

Tập hợp các bài pháp âm là giáo án tu tập để chứng đạo trong vòng 7 tháng mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã đào luyện.

Thầy đã dạy: những người nào nhiếp tâm giỏi, xả tâm giỏi thì nên đi vào Tứ Niệm Xứ bằng con đường nhiếp tâm - an trú tâm; người nào nhiếp tâm dở, xả tâm giỏi thì nên đi vào Tứ Niệm Xứ bằng con đường Tứ Chánh Cần; người nào nhiếp tâm dở, xả tâm dở thì cần phải trau dồi giới luật đức hạnh trở lại.

Tập nhiếp tâm phải đi từ cơ bản từng giây, từng phút một. Tập cho thuần thục, chất lượng rồi mới nâng lên từ từ, nhưng không nên quá 30 phút.

Thầy dạy rằng:

- Bí quyết của xả tâm là nhiệt tâm.

- Bí quyết của nhiếp tâm, an trú tâm là xả tâm.

- Bí quyết của thiền định là độc cư.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 12422
Yếu chỉ tu tập« Yếu chỉ tu tập TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Nghề nghiệp sống chân chánh » Nghề nghiệp sống chân chánh

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006