Mùa an cư 2005


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 6 2005
Định dạng MP3
Dạng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 06 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 6 2005
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Tứ diệu đế Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Thích Thông Lạc Nhân quả Khổ Đế Diệt Đế Tập Đế Đạo Đế Bốn Chân Lý Dùng tưởng tu tập Tu đúng là giải thoát chướng ngại pháp Cảm thọ bệnh tật pháp đuổi bệnh Hộ trì chân lý Chân lý được hộ trì

Sơ lược

Album pháp âm Trưởng lão dạy các tu sinh mùa an cư năm 2005 tại Tu viện Chơn Như.

Thầy khai thị Tứ Diệu Đế và dạy các tu sinh tu tập từ Tứ Chánh Cần đến Tứ Niệm Xứ, cách thức nhiếp tâm, an trú tâm và pháp đuổi bệnh.

Trong album này là các bài vấn đạo của tu sinh trong quá trình tu tập với Thầy, Thầy giải đáp mọi thắc mắc của tu sinh về các trạng thái tu tập như hôn trầm, thùy miên, vọng tưởng, loạn tưởng, cảm thọ bệnh tật, các trạng thái tưởng, cũng như các thắc mắc khác.

 

Trong album này, BBT xác định được một số tu sinh đó là:

- Sư Pháp Ngộ

- Sư cô Liễu Huệ

- Sư cô Liễu Châu

- Cư sĩ Tuệ Hạnh

....

(các tu sinh khác BBT chưa biết tên)

 

Phụ bút: Các pháp âm đã được tăng cường lọc nhiễu và giảm các tần số ngoài vùng tiếng người.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4032
Khai thị Phật tử Khánh Hòa (Tết 2005) « Khai thị Phật tử Khánh Hòa (Tết 2005) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Lớp Chánh Kiến » Lớp Chánh Kiến

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006