Người tu Chánh pháp


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 07 Tháng 2 2015
Thể loại Trở về đạo Phật
Năm phát hành 1997
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Giới luật Ly dục ly ác pháp Định Vô Lậu Nhiếp tâm An trú tâm Làm chủ bệnh Tỉnh thức Ly tham sân si

Sơ lược

Thầy dạy người tu hành phải hết sức nổ lực cố gắng để tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết trong vòng 7 tháng, 7 năm. Tu hành là phải bền chí!

Thầy dạy các tu sinh cần phải tập nhiếp tâm và an trú tâm cho được tới 30 phút, tức là tập sức tỉnh thức. Để tập sức tỉnh thức thì cần phải tập căn bản, chuyên ròng, dùng các phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác để tập.

Khi có sức tỉnh thì dùng sức tỉnh này để ly dục ly ác pháp.

Nhiếp tâm và an trú được thì đuổi bệnh rất dễ dàng, vì bệnh là ác pháp tham, sân, si. Mà gốc tham, sân, si là dục.

Muốn dùng pháp hiệu quả thì Giới luật phải giữ gìn nghiêm chỉnh.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3646
Giáo án đường lối tu hành đạo Phật« Giáo án đường lối tu hành đạo Phật TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Thiền xả tâm » Thiền xả tâm

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006