Thông tin chung

Thông tin chung (5)

Thông tin về  giới thiệu trang web, hướng dẫn sử dụng và cộng đồng phát triển thư viện.

Chủ nhật, 24 Tháng 8 2014 07:00

Thư ngỏ

Được viết bởi BBT

Từ trước tới nay, có bao giờ ai nghe được những danh từ “đạo đức không làm khổ mình, khổ người”? có bao giờ ai nghe được danh từ “đạo đức nhân bản –nhân quả”chưa? Kể từ khi Thầy dựng lại chánh pháp mới xuất hiện những danh từ này làm cho mọi người chú ý. Những danh từ này sẽ đi vào tâm hồn của mọi người và sẽ biến dần tới những hành động sống của mọi người, từ đó hành tinh này sẽ có nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người, những đạo đức sâu mầu, cao thượng, đầy đủ đức hạnh trọn vẹn của một con người.

Chủ nhật, 24 Tháng 8 2014 07:00

Giới thiệu thư viện

Được viết bởi BBT

Thư viện là nơi lưu trữ và tra cứu các tài nguyên chánh pháp mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dày công dựng lại. Các tài nguyên lưu trữ trong thư viện là những tư liệu trong quá trình giáo hóa chúng sanh của Thầy gồm các tư liệu kinh sách, tâm thư, trả lời vấn đạo, các pháp âm, video, hình ảnh cũng như các tài liệu của tu sinh học đạo với Người cùng nhiều các tài liệu liên quan khác. Thành phần các chức năng trong thư viện được chia làm hai loại:

Thứ ba, 05 Tháng 8 2014 07:00

Quy định đóng góp ý kiến

Được viết bởi BBT

Mục đích của thư viện như đã đề cập ở phần “Thư ngỏ” là để lưu giữ và bảo tồn dữ liệu chánh pháp của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đây không phải là diễn đàn thảo luận về vấn đề tu tập, hay trao đổi pháp tu mà đơn thuần nó chỉ là một thư viện, do đó khi quý bạn đọc nêu ý kiến trong phần “Ý kiến” ở cuối mỗi bài viết cũng cần xoay quanh tiêu chí này. Vì thế chúng con đề nghị các ý kiến:

Thứ bảy, 12 Tháng 7 2014 07:00

Xây dựng thư viện

Được viết bởi BBT
Thư viện là một hệ  thống mở cho tất cả mọi người đều có thể chung tay xây dựng, phát triển và hoàn thiện nó.
Quý bạn đọc có thể cùng chung tay xây dựng bằng cách:
 - Chia sẻ dữ liệu.

 - Chia sẻ thông tin liên quan.

- Nâng cao chất lượng dữ liệu

.
Thứ bảy, 12 Tháng 7 2014 07:00

Hướng dẫn sử dụng

Được viết bởi BBT

Dưới đây là những đoạn video ngắn hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của trang web như:

- Tìm kiếm
- Xem danh sách tài liệu
- Đăng bình luận
- Tìm kiếm pháp âm

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006