Pháp âm 2009


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 12 2009
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 30 Tháng 8 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 12 2009
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Ly dục ly ác pháp Ngũ giới Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Thân Hành Niệm Định Niệm Hơi Thở Thích Thông Lạc Nhân quả Nhân quả con người Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Định Vô Lậu Định Sáng Suốt Nhiếp tâm An trú tâm Pháp âm 2009 Căn bản tu tập Ý thức lực Tâm bất động

Sơ lược

Album tập hợp các bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc vào năm 2009.

Giai đoạn này tu viện đã phát triển khu 2, cũng là thời điểm lớp chứng đạo 7 tháng ở vào giai đoạn sau.

Album này chủ yếu là ác vấn đạo của tu sinh và phật tử về nhiều chủ đề như: nhiếp tâm, an trú tâm, xả tâm, ly dục ly ác pháp, nhân quả,...

Thầy còn dạy tu sinh cần sử dụng pháp Như lý tác ý để tạo ý thức lực đối trị chướng ngại pháp....

-------------

BBT: Các pháp âm được tăng cường lọc nhiễu.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (1)

3.5 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

  • Khách - Trần Vũ

    3.5 trên 5 stars được bầu

    Xin cho hỏi tại sao tôi không download các bài giảng về được vậy ạ?

    từ Quảng Ninh, Vietnam
    0 Like Short URL:
Hits 7962
Phương Pháp Đuổi Bệnh« Phương Pháp Đuổi Bệnh TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Pháp âm 2010 - Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự » Pháp âm 2010 - Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006