Phật tử Cần Thơ Tham Vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ ba, 01 Tháng 12 2015
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 11 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Thích Thông Lạc Nhân quả Tưởng Thế giới siêu hình Duyên Phật pháp Tái sanh A la hán Nghiệp Thích Thanh Từ Đại thừa Linh hồn Niệm Phật Hình ảnh đức Phật Chấn chỉnh Phật giáo Nguyên Thủy Cần Thơ

Sơ lược

Album pháp âm Phật tử Cần Thơ tham vấn Trưởng lão Thích Thông Lạc vào ngày 13/1/2001.

Nội dung:

- Tham vấn về vấn đề linh hồn, người chết đầu thai, vấn đề tái sanh.

- Làm phước chuộc lỗi và chuyển nhân quả

- Hỏi về linh hồn nhập xác.

- Nhân quả gia đình, chuyển nhân quả.

- Hình ảnh đức Phật.

- Vấn đề nợ nhân quả của người tu hành.

- Hỏi về tụng kinh, niệm Phật.

- Duyên chánh pháp.

- Các bậc A la hán xuất hiện.

- Chấn chỉnh Phật giáo và tương lai Phật giáo.

 

Trích đoạn:

"Hôm nay quý phật tử có duyên về thăm Thầy, chắc chắn phải có những điều cần thưa hỏi Thầy trong sự tu tập con đường của đạo Phật. Có những điều gì thắc mắc quý phật tử cứ hỏi Thầy, có điều mà Thầy mong muốn nhất là hỏi để thực hành, hỏi để tu tập. Cái gì mà có nghi ngờ, những gì không đúng của Phật thì hỏi Thầy, Thầy sẽ chỉ rõ cho hiểu biết hơn. Ở đây Thầy không phải bài bác mà muốn làm sáng tỏ những gì của đạo Phật mà từ xưa tới giờ Thầy tổ của chúng ta vô tình ném bỏ, làm cho Phật pháp tới ngày nay, chúng ta theo tu hành nhưng cuối cùng nhìn lại không thấy ai làm chủ được 4 chổ sanh, già, bệnh, chết.

Ngày xưa đức Phật đã làm chủ được và để lại giáo pháp để giúp cho con người chúng ta trên hành tinh này nó có một nền đạo đức, đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Thế mà chúng ta vẫn thấy con người làm khổ lẫn nhau. Chính ngay trong gia đình Phật giáo của chúng ta chưa chắc có người tu sĩ nào đã được những đạo đức đó, chứ chưa nói chi những thiền định. Vì thế mà nói đến thiền định làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi từ xưa tới nay chưa người nào làm được, do đó cái hoài nghi rất lớn.

Vì vậy hôm nay, quý phật tử về đây, Thầy mong rằng sẽ hỏi những thực tế cụ thể hơn, và đồng thời chúng ta đọc trong kinh sách của Phật thấy đức Phật có nói rằng, 33 cõi trời, 6 nẻo luân hồi, và những điều đó nó có thật hay không?  

Thế mà một bài kinh đức Phật đã xác định đó là thế giới tưởng. Vậy thì thế giới tưởng là thế giới không phải là thế giới linh hồn thật hoặc là thế giới tưởng chỉ là trong tưởng của chúng ta hay là ở nơi đâu mà xuất hiện thế giới này? Do đó đó là nghi ngờ lớn mà trong gia đình Phật giáo chúng ta, quý Phật tử đều ôm ấp trong lòng.

Cho nên hôm nay quý vị cứ vui vẻ thẳng thắn hỏi, Thầy sẽ trả lời tất cả những điều, để ta biết được pháp hành, biết được đời sống đạo đức như thế nào của đạo Phật. Ở đây chúng ta không phải hỏi để mà cật vấn, để mà vấn nạn thế này, thế khác, hơn thua tranh luận. Không phải! Mà ở đây chúng ta hỏi để tìm hiểu đường lối tu tập của đạo Phật giúp cho người sau này nghe được những lời dạy này, nghe được những lời mà Thầy nói này, người ta hiểu đây là không phải là cuộc tranh luận mà là cuộc để mà nói lên được ý nghĩa chân thật của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn thẳng thắn nói lên những cái sai, cái đúng. Quý Phật tử vui lòng hỏi đừng có e ngại, hỏi để giúp mình, giúp người, chứ không phải để hơn thua gì nhau."

Hôm nay quý phật tử có duyên về thăm Thầy, chắc chắn phải có những điều cần thưa hỏi Thầy trong sự tu tập con đường của đạo Phật. Có những điều gì thắc mắc quý phật tử cứ hỏi Thầy, có điều mà Thầy mong muốn nhất là hỏi để thực hành, hỏi để tu tập. Cái gì mà có nghi ngờ, những gì không đúng của Phật thì hỏi Thầy, Thầy sẽ chỉ rõ cho hiểu biết hơn. Ở đây Thầy không phải bài bác mà muốn làm sáng tỏ những gì của đạo Phật mà từ xưa tới giờ Thầy tổ của chúng ta vô tình ném bỏ, làm cho Phật pháp tới ngày nay, chúng ta theo tu hành nhưng cuối cùng nhìn lại không thấy ai làm chủ được 4 chổ sanh, già, bệnh, chết.

Ngày xưa đức Phật đã làm chủ được và để lại giáo pháp để giúp cho con người chúng ta trên hành tinh này nó có một nền đạo đức, đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Thế mà chúng ta vẫn thấy con người làm khổ lẫn nhau. Chính ngay trong gia đình Phật giáo của chúng ta chưa chắc có người tu sĩ nào đã được những đạo đức đó, chứ chưa nói chi những thiền định. Vì thế mà nói đến thiền định làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi từ xưa tới nay chưa người nào làm được, do đó cái hoài nghi rất lớn.

Vì vậy hôm nay, quý phật tử về đây, Thầy mong rằng sẽ hỏi những thực tế cụ thể hơn, và đồng thời chúng ta đọc trong kinh sách của Phật thấy đức Phật có nói rằng, 33 cõi trời, 6 nẻo luân hồi, và những điều đó nó có thật hay không?  

Thế mà một bài kinh đức Phật đã xác định đó là thế giới tưởng. Vậy thì thế giới tưởng là thế giới không phải là thế giới linh hồn thật hoặc là thế giới tưởng chỉ là trong tưởng của chúng ta hay là ở nơi đâu mà xuất hiện thế giới này? Do đó đó là nghi ngờ lớn mà trong gia đình Phật giáo chúng ta, quý Phật tử đều ôm ấp trong lòng.

Cho nên hôm nay quý vị cứ vui vẻ thẳng thắn hỏi, Thầy sẽ trả lời tất cả những điều, để ta biết được pháp hành, biết được đời sống đạo đức như thế nào của đạo Phật. Ở đây chúng ta không phải hỏi để mà cật vấn, để mà vấn nạn thế này, thế khác, hơn thua tranh luận. Không phải! Mà ở đây chúng ta hỏi để tìm hiểu đường lối tu tập của đạo Phật giúp cho người sau này nghe được những lời dạy này, nghe được những lời mà Thầy nói này, người ta hiểu đây là không phải là cuộc tranh luận mà là cuộc để mà nói lên được ý nghĩa chân thật của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn thẳng thắn nói lên những cái sai, cái đúng. Quý Phật tử vui lòng hỏi đừng có e ngại, hỏi để giúp mình, giúp người, chứ không phải để hơn thua gì nhau."

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4426
Mùa an cư 2001 « Mùa an cư 2001 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001) » Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001)

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006