Phật tử Úc Châu tham vấn (2002)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 4 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 17 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 4 2002
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Giới luật Tứ diệu đế Tứ Chánh Cần Thích Thông Lạc Nhân quả Ngăn ác diệt ác Sanh thiện tăng trưởng thiện vấn đạo Phật tử Úc Châu Không có linh hồn Đường lối tu hành đạo Phật Duyên Phật pháp Chứng đạo Giải thoát không có thời gian Tri kiến giải thoát

Sơ lược

Các pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị, giải đáp các thắc mắc cho Phật tử Úc Châu vào đầu tháng 4/2002 (khoảng mồng 6 trở đi) tại Tu viện Chơn Như.

Thầy khai thị về đường lối tu hành của đạo Phật. Đức Phật xác định cho chúng ta 4 chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Nhờ hiểu biết  4 chân lý này mà chúng ta có thể tu hành chấm dứt khổ đau.

Con đường tu tập của đạo Phật là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo sẽ gồm đủ Giới - Định - Tuệ. Nếu không giữ gìn giới luật  không thể nào thực hiện được Bát Chánh Đạo. Từ nẻo thứ nhất đến nẻo thứ 6 (từ Chánh Kiến đến Chánh Tinh Tấn) là tu giới luật. Nếu chúng ta không thực hiện giới luật thì không bao giờ ly dục ly ác pháp được, vì vậy mà từ Chánh Kiến đến Chánh Tinh Tấn là tu về Tứ Chánh Cần. Vì vậymà người cư sĩ của đạo Phật hàng ngày phải ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Do đó nếu chúng ta vi phạm giới luật, dù là giới nhỏ nhặt cũng không giữ được Chánh Kiến, Chánh Tư Duy của chúng ta. Do đó lấy Giới luật làm tiêu chuẩn để biết rằng mình có Chánh Kiến hay là không có Chánh Kiến. Do đó hàng ngày chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thì chắc chắn ai cũng có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Sau khi chúng ta thực hiện được giai đoạn 1 này, giới luật thanh tịnh thì chúng ta mới bước qua giai đoạn thứ 2, Chánh Niệm. Từ Chánh Niệm đi đến Chánh Định không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng khó nhất là giai đoạn Giới luật, nhưng mà không có Chánh Niệm thì chúng ta cũng không có đủ đạo lực đi vào Chánh Định. Đức Phật đã xác định cho chúng ta pháp môn tu tập rõ ràng và cụ thể. Chánh Niệm tu tập tập Tứ Niệm Xứ; Chánh Định là Tứ Thánh Định. Như vậy Giới luật chúng ta tu Tứ Chánh Cần, Chánh Niệm chúng ta tu Tứ Niệm Xứ và Chánh định là Tứ Thánh Định.

Thầy giải đápkhông có linh hồn chỉ có nghiệp tái sanh; khai thị cho phật tử về tri kiến nhân quả, tái sanh luân hồi.

Thầy dạy duyên Phật pháp là sống giới luật và cung kính người đức hạnh. Thầy nhờ nhiều đời trước thọ bát quan trai, giữ gìn giới luật nên Thầy mới tu đúng trên con đường chánh pháp.

Đối với các vấn đạo về việc chứng đạo Thầy xác định đạo Phật chứng đạo ngay liền không có thời gian. Thời gian tu hành của đạo Phật không phải vô lượng kiếp mà là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3737
Tu tập Tứ Niệm Xứ « Tu tập Tứ Niệm Xứ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác » Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006