Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ ba, 16 Tháng 9 2014
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2000
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Thích Thông Lạc Nhân quả Quán thân trên thân Tuệ Tĩnh Kinh Nikaya Bất động tâm Thiền định Tỉnh thức Định thư giản

Sơ lược

Đây là album pháp âm ghi lại quá trình vấn đạo của sư Tuệ Tĩnh (Úc Châu) tham vấn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc trong quá trình tu học với Thầy trong thời gian năm 2000 tại Tu viện Chơn Như.

Nội dung Thầy giải đáp các thắc mắc của sư về các pháp tu, về kinh Nikaya về Tâm bất động, về Thiền định và các tham vấn khác.

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4606
Tiếng rống Sư tử « Tiếng rống Sư tử TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tham vấn Sơ Thiền » Tham vấn Sơ Thiền

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006