Thọ Bát Quan Trai


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 07 Tháng 5 2014
Thể loại Pháp âm chung
Số đĩa 1
Năm phát hành 2004
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Bát quan trai giới Cư sĩ Tứ Chánh Cần Thân Hành Niệm Định Niệm Hơi Thở Thích Thông Lạc Ngăn ác diệt ác Sanh thiện tăng trưởng thiện Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Định Vô Lậu Định Sáng Suốt

Sơ lược

Tập hợp các pháp âm bài giảng về Thọ Bát Quan Trai mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng cho tu sinh, phật tử.

Thầy truyền tám giới cho những người cư sĩ tu tập như người tu sĩ trong một ngày. Ngày này là tu tập để giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự; và là ngày để gieo duyên xuất gia làm người tu sĩ sau này. Thầy dạy cách thức tu tập trong một ngày Thọ Bát Quan Trai trong một ngày là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp tức là Tu Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần có 4 loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở và Định Sáng Suôt.

Ngoài ra Thầy còn giới thiệu pháp Thân Hành Niệm, nhưng Thầy lưu ý pháp này là pháp tu tập cuối cùng của đạo Phật để có Thần Lực nhập định, phải là bậc xuất gia ba y một bát, giới luật nghiêm túc không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào mới có thể thực hiện được. Pháp này không dành cho người cư sĩ còn gia duyên, và không phải để tu tập trong ngày Thọ Bát Quan Trai. Thầy chỉ giới thiệu mà thôi.

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 6177
Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003) « Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Thọ Bát Quan Trai - 2004 » Thọ Bát Quan Trai - 2004

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006