Tiếng rống Sư tử


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ bảy, 07 Tháng 2 2015
Thể loại Trở về đạo Phật
Năm phát hành 2000
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Giới luật Ly dục ly ác pháp Nhân quả Trí tuệ Đạo đức Tâm thanh thản an lạc vô sự Giải thoát Đạo đức giải thoát

Sơ lược

Album các bài pháp âm đức Trưởng lão giảng cho tu sinh cách thức tu hành sao cho giải thoát. Thầy dạy rằng tu hành là phải tìm thấy sự giải thoát trong từng giây, từng phút ngay liền chứ không phải chờ đợi. Thầy gióng lên tiếng rống sư tử về việc sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người trong đạo Phật, mà từ xưa đến nay người ta vẫn có thói quen đi tìm thiền định trong đạo Phật.

Đạo Phật là đạo giải thoát ở chổ đạo đức chứ không phải thiền định, "Đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó, trí tuệ làm thanh tịnh đạo đức và đạo đức làm thanh tịnh trí tuệ"

Giới luật của đạo Phật chính là đạo đức, giúp con người thoát ra bản chất của loài thú vật.

Hướng về đạo Phật là hướng về đạo đức nhân bản - nhân quả.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4329
Tứ Diệu Đế« Tứ Diệu Đế TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo » Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006