Tuệ Tĩnh - Phước Nhẫn tham vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ năm, 02 Tháng 10 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 1 2002
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Giới luật Ly dục ly ác pháp Định Niệm Hơi Thở chướng ngại pháp Hôn trầm Độc cư Sơ Thiền Phạm hạnh Thân - Thọ - Tâm - Pháp Thiện xảo Tĩnh giác Hướng tâm Tâm tuôn trào Loạn tưởng Thùy miên Thọ hành Duyên độ sanh

Sơ lược

Tập hợp các bài pháp âm ghi lại một giai đoạn tu tập của sư Tuệ Tĩnh và sư Phước Nhẫn trong quá trinh tu học bên đức Trưởng lão Thích Thông Lạc năm 2002.

Các sư Tuệ Tĩnh và Phước Nhẫn đã trình pháp và thưa hỏi nhiều vấn đề liên quan tới tu tập như:

Cách thức sống độc cư, tuôn trào tâm, phá hôn trầm, tu tập tĩnh thức, nhân quả, sáu nẻo luân hồi, thần thông, thiền định, mười hai nhân duyên, thế giới quan trong đạo Phật...

Thầy dạy rằng: Tu tập phải căn bản từ đức hạnh tới thiền định. Sống đúng hạnh rồi đặt các pháp tu trên bốn chổ Thân - Thọ - Tâm - Pháp mà tu tập. Hạnh sống là Ăn - Ngủ - Độc cư.  Ăn thì không khó, ngủ thì cần phá hôn trầm thiện xảo còn độc cư thì theo từng giai đoạn để cho tâm thích ứng từ từ, chứ chưa độc cư hoàn toàn ngay liền;...

Các tu sinh cũng được Thầy khai thị về kỷ thuật hướng tâm, thần thông, thiền định, nhân quả, phước hữu lậu và vô lậu cũng như vấn đề tu ức chế sanh Tưởng,...

 

BBT: Trong album này, phần lớn là sự vấn đạo của sư Tuệ Tĩnh và Phước Nhẫn. Ngoài ra còn có thêm một vài tu sinh nữa mà BBT chưa xác định được pháp danh.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4483
Tu tập giới luật « Tu tập giới luật TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tu tập Tứ Niệm Xứ » Tu tập Tứ Niệm Xứ

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006