Vấn đạo 2004


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 6 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Chủ nhật, 14 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 6 2004
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Giới luật Tứ diệu đế Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Thân Hành Niệm Bốn Chân Lý Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Định Vô Lậu An trú tâm Tâm bất động vấn đạo Trung tâm an dưỡng Phát triển chánh pháp Gầy dựng cơ sở Tâm vô sự Thọ bát quan trai

Sơ lược

Đây là album tập hợp các bài pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy cho các tu sinh năm 2004. Thầy dạy các tu sinh các pháp hành tu tập và giải đáp các vấn đạo cho tu sinh trong quá trình tu học. Nội dung là tu tập về Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Nhiếp Tâm và An Trú Tâm. Ngoài ra trong album này còn có các đoạn hội thoại các cư sĩ và Thầy bàn bạc về việc thành lập các trung tâm an dưỡng từ thiện cũng như mỡ rộng chánh pháp và gầy dựng các cơ sở tu tập cho phật tử trên mọi miền đất nước có nơi để tu học.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào

Các album con thuộc album này

Gầy dựng cơ sở (2004)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 5 Ý kiến 0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào 14 Tháng 9 2014
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp

Hits 3479
Gầy dựng cơ sở (2004) « Gầy dựng cơ sở (2004) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Thọ Bát Quan Trai - Nguyên Thủy Nghệ An - Hà Tĩnh » Thọ Bát Quan Trai - Nguyên Thủy Nghệ An - Hà Tĩnh

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006