Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 4 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 23 Tháng 5 2015
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 5 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Ly dục ly ác pháp Bát quan trai giới Tứ diệu đế Nhân quả Tưởng Thế giới siêu hình Đường lối tu hành đạo Phật Phạm hạnh Luân hồi Tái sanh Giải thoát Chánh pháp Thiên Đàng Địa Ngục Con đường tu tập của Thầy A la hán Nhân quyên

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị về đường lối tu hành đạo Phật và trả lời vấn đạo về quy luật nhân quả, thế giới siêu hình, con đường tu tập của Thầy, nhân duyên giải thoát, nghiệp, vấn đề tái sanh luân hồi, hóa sanh,... cho nhóm phật tử Thầy Chơn Giác.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

  • Cám ơn bạn NHT đã đóng góp. Nguyên nhân khả năng là có thể do mạng của người truy cập hoặc do đường truyền của máy chủ đặt link file mp3. BBT sẽ theo dõi và sẽ cải tiến nếu tình trạng còn kéo dài. Trân trọng!

    0 Like Short URL:
  • Cám ơn bạn NHT đã đóng góp. Nguyên nhân khả năng là có thể do mạng của người truy cập hoặc do đường truyền của máy chủ đặt link file mp3. BBT sẽ theo dõi và sẽ cải tiến nếu tình trạng còn kéo dài. Trân trọng!

    0 Like Short URL:
Hits 4362
Phật tử Úc Châu tham vấn (2002) « Phật tử Úc Châu tham vấn (2002) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn » Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006