Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thọ Bát Quan Trai


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 07 Tháng 5 2014
Thể loại Pháp âm chung
Số đĩa 1
Năm phát hành 2004
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Bát quan trai giới Cư sĩ Tứ Chánh Cần Thân Hành Niệm Định Niệm Hơi Thở Thích Thông Lạc Ngăn ác diệt ác Sanh thiện tăng trưởng thiện Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Định Vô Lậu Định Sáng Suốt

Sơ lược

Tập hợp các pháp âm bài giảng về Thọ Bát Quan Trai mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng cho tu sinh, phật tử.

Thầy truyền tám giới cho những người cư sĩ tu tập như người tu sĩ trong một ngày. Ngày này là tu tập để giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự; và là ngày để gieo duyên xuất gia làm người tu sĩ sau này. Thầy dạy cách thức tu tập trong một ngày Thọ Bát Quan Trai trong một ngày là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp tức là Tu Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần có 4 loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở và Định Sáng Suôt.

Ngoài ra Thầy còn giới thiệu pháp Thân Hành Niệm, nhưng Thầy lưu ý pháp này là pháp tu tập cuối cùng của đạo Phật để có Thần Lực nhập định, phải là bậc xuất gia ba y một bát, giới luật nghiêm túc không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào mới có thể thực hiện được. Pháp này không dành cho người cư sĩ còn gia duyên, và không phải để tu tập trong ngày Thọ Bát Quan Trai. Thầy chỉ giới thiệu mà thôi.

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 6451
Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003) « Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Thọ Bát Quan Trai - 2004 » Thọ Bát Quan Trai - 2004