Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thọ Bát Quan Trai - 2004


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 7 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Giới luật Tứ Chánh Cần Nhân quả Tưởng Nhiếp tâm An trú tâm Tam Minh Tâm bất động Hôn trầm Thọ bát quan trai Thiền định Tái sanh Đặc tướng Thất Giác Chi Nghiệp Oai nghi Đạo đức hiếu sinh

Sơ lược

Album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị Phật pháp và các pháp tu và giải đáp vấn đạo cho các phật tử thọ Bát Quan Trai năm 2004.

Thầy dạy tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ là mục đích giải thoát, giải thoát là sự sống bình thường nhưng làm chủ, nghĩa là người ta chửi mà mình không giận là giải thoát.

Thầy dạy các pháp tu tập Tứ Chánh Cần, cách thức phá hôn trầm,... pháp tu đuổi bệnh và cách thức đẩy lui các chướng ngại pháp.

Thầy giải đáp Phật tử thưa hỏi các pháp tu Thọ Bát Quan Trai, và cách sống tu tập của người cư sĩ là sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 

Thầy khai thị về Tưởng, Nghiệp tái sanh luân hồi,...

Thầy có nói về tâm nguyện khi Thầy tịch, về pháp giao cảm,...

Thầy nhắc nhở việc tu hành phải đúng đặc tướng của mình, quan trọng là phải kiên gan, bền chí tu tập.

Dưới đây là một trích đoạn về nghiệp tương ưng tái sanh:

"Thì bây giờ tôi cứ ôm một pháp đó tôi tu cho tâm tôi đừng vọng tưởng thì tôi được cái gì? Cái tướng tịnh thì tôi được cái gì? Nó đâu có được cái gì đâu, mà trái lại tôi tu tập như vậy để tôi đối trị các ác pháp, xả được các ác pháp đó, mà các ác pháp đó nằm trong bốn cái khổ của kiếp người, sanh - già - bệnh - chết, có phải không? Mà tôi tu những pháp này để cho những ác pháp này không còn tác động được trên thân tâm của tôi nữa, mà tôi gọi là giải thoát, gọi là làm chủ. Mà tôi có đủ những pháp đẩy những chướng ngại này rồi thì tu giải thoát chứ có gì đâu? Tôi có cách thức làm được, cho nên tu là giải thoát, chứ đâu có gì khó khăn đâu. Chỉ cần siêng năng, chuyên cần là tu tập được, và mình tu như vậy là đúng như lời Phật dạy: “Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành”, có phải không? Và đồng thời trên Tứ Chánh Cần thì đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Và như vậy rõ ràng là mình đã tu tập được những cái này và bây giờ mình mới đẩy lui được những chướng ngại ở trên thân, thọ, tâm, pháp, tức là Chánh Niệm. Mà Chánh Niệm hoàn thiện được thì nó có bảy năng lực giác chi. Từ đó chúng ta dùng bảy năng lực này chúng ta mới nhập các định, chúng ta nhập tới Tứ Thiền, chúng ta tịnh chỉ hơi thở, chúng ta làm chủ được sự sống chết.

Cho nên, chúng ta thực hiện Lậu Tận Minh, tức là mầm tái sanh không còn nữa. Trong Tam Minh thì có Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tân Minh, Lậu Tận Minh là cái minh cuối cùng. Chúng ta dùng năng lực Trạch Pháp Giác Chi dẫn tâm vào Lậu Tận Minh, chúng ta quán xét thì thấy rằng tất cả lậu hoặc của chúng ta đều bị hóa giải hết rồi, nó không còn nữa, tức là chúng ta biết rõ mình không còn tái sanh luân hồi nữa. Tức là mầm tái sanh đã hết rồi, tức là đám mây nghiệp của các con đã hóa giải hết rồi, nó không còn một chút xíu nào nữa, tức là thanh tịnh, mà chính mình nhìn thấy thật sự bằng cái Minh đó, chứ không phải như Thầy nói. Bản thân các con tu đến đây các con thấy, cái đám mây của các con nó không có nữa. Cũng như tại sao Thầy nhìn các con thấy đám mây đen bao xung quanh mà các con lại không thấy các con, phải không? Còn Thầy lại thấy đám mây đen của Thầy không còn nữa, tức là Lậu Tận Minh, dùng Lậu Tận Minh để thấy đám mây đen, tức là nghiệp của mình nó không còn nữa. Nó tan biến hết rồi, nó để lại một lớp không tham sân si, một ánh sáng. Còn bây giờ mấy con có thấy Thầy có ánh sáng đó đâu, phải không? Nhưng Thầy lại nhìn mình Thầy thấy hoàn toàn không còn lớp nghiệp, toàn là trong trắng, sạch sẽ, lớp bao vây Thầy là lớp từ trường thiện, không còn chút nào tham, sân, si trong đó.  Tức là nhìn cái đó mới biết được mình đã chấm dứt tái sanh luân hồi, gọi là Lậu Tận Minh. Cái tên Lậu Tận Minh là để chỉ cho chúng ta nhận xét được cái nghiệp chúng ta hết rồi, chính mình mình thấy.

Còn bây giờ mấy con đâu có thấy Thầy, mấy con cũng không thấy của mấy con nữa. Chính cả đám mây đen nghiệp thì mấy con thấy nó sân, nó ham, nó chướng,… này kia, nó hiện tướng cho các con thấy, chứ mấy con có thấy nó bao vây các con đâu, nhưng Thầy lại thấy, các con đi đâu nó theo đó, các đám mây nó theo các con, nó không bao giờ theo Thầy. Cho nên bài kinh pháp cú, nếu mà tâm của mình nó làm điều ác thì nó như bánh xe theo chân con vật, mà tâm mình làm thiện thì nó theo mình như hình với bóng, có đúng không? Các con đi đâu nó theo đó hết. Lớp nghiệp các con, nó bao vây các con, các con đi đâu nó theo đó, nó không rời các con nửa bước. Cho nên, chúng ta biết rất rõ cái gì đi tái sanh, chứ không phải là cái tâm của mình, cái linh hồn đi của chúng ta ở trong thân này mà đi tái sanh mà cái lớp nghiệp này nó tương ưng, nó giống người ta đi tái sanh."

 

p/s: Trong album pháp âm này có mặt các Phật tử Liễu Kim, Nguyên Hạnh, ...

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4145
Thọ Bát Quan Trai « Thọ Bát Quan Trai TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Khai thị & giải đáp phật tử Nghệ An » Khai thị & giải đáp phật tử Nghệ An