Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thọ Bát Quan Trai - Nguyên Thủy Nghệ An - Hà Tĩnh


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 6 2004
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ hai, 11 Tháng 1 2016
Thể loại Pháp âm chung
Năm phát hành Tháng 1 2016
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Xả tâm Giới luật Thân Hành Niệm Định Niệm Hơi Thở Chánh kiến Thích Thông Lạc Nhân quả Nhiếp tâm An trú tâm Thọ bát quan trai Tỉnh thức Người già Đuổi bệnh Rèn luyện nghị lực Thông minh Nhiếp phục Nguyên Thủy Nghệ An Nguyên Thủy Hà Tĩnh

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp nhóm Nguyên Thủy Nghệ An – Hà Tĩnh vào mùa hè năm 2004, vào Thọ Bát Quan Trai.

Thầy truyền Bát Quan Trai giới cho các Phật tử, dạy cách tu tập trong ngày Thọ Bát Quan Trai.

- Đối với các phật tử lớn tuổi, tuổi đời không còn nhiều nữa, Thầy dạy cách thức làm chủ thân bệnh đối là nhiếp tâm, an trú và tác ý đuổi bệnh. Thầy cũng dạy cách thức an tâm, xả những phiền não, lo lắng trong tâm để thân tâm được thanh thản. Đối với những phật tử lớn tuổi, Thầy nhắc luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

- Còn đối với phật tử tuổi còn trẻ, Thầy dạy phải tu tập căn bản, đi vào từ Chánh Kiến, tu tập Định Vô Lậu, tu tập để gánh vác trọng trách đem nền đạo đức đến với mọi người. Thầy dạy những phật tử trẻ phương pháp rèn luyện ý chí, nghị lực, sự bền chí để vượt qua bao sóng gió cuộc đời, cũng như trong tu hành. Phương pháp rèn nghị lực này còn giúp tăng sự tỉnh thức và sự thông minh.

Trích đoạn:

"Trước tiên Thầy sẽ dạy cho quý phật tử, các con lớn tuổi trước, vì mấy con lớn tuổi quá, tuổi đời của các con không còn bao nhiêu nữa. Mấy con cố gắng nghe lời Thầy mấy con tu tập thì mấy con sẽ tự cứu lấy mình được không khó, mấy con sẽ thoát ra được bệnh tật nơi thân của mấy con. Cho nên các con nhớ khắc ghi những điều mà Thầy dạy, dù là những lời dạy trong Thọ Bát Quan Trai, tức là phương cách dạy chung, chứ không thể dạy riêng cho từng người được. Nhưng ở đây, mấy con đã đủ duyên về gặp Thầy, thì mỗi các con có người còn trẻ, có người già sức khỏe kém rồi, gặp thầy hôm nay, ngày mai vô thường đến thì làm sao các con bảo nó dừng lại được, cho nên các con lắng nghe kỹ những điều kiện mà Thầy dạy để các con chiến đấu lại những cái thân nghiệp của mấy con khi nó đến bệnh đau hoặc là tâm các con phiền não"

...

"Các con phải luôn luôn trong cuộc đời của mấy con phải có chánh kiến. Chánh kiến, như thế nào gọi là chánh?

Mình phải nhìn đời bằng nhân quả. Nghĩa là chúng ta bị sống trong một cái khung của nhân quả, một cái quy luật nhân quả phủ trùm khắp. Chúng ta có thân cũng do nhân quả sanh ra mà có thân, cho nên đức Phật nói: “chúng ta là thừa tự của nhân quả”. Thân này do nhân quả, nếu không có nhân quả thì không có thân, cho nên thân này là thân của nhân quả chứ không phải là của chúng ta, cho nên đức Phật dạy: “Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta”.

Cho nên thân này không phải của mình đâu, mình có sai bảo nó được đâu!? Nó muốn gì thì mình làm theo, mình làm theo quy luật nhân quả. Các con thấy, nó muốn thì mình làm theo nó, một là ác hai là thiện chứ không có gì khác. Cho nên cái thân này là thân nhân quả, nó chết mình cũng không bảo nó sống được, phải không? Các con thấy, nó bệnh đau, mình bảo đừng bệnh, nó cũng không có hết được.

Nó là thân nhân quả, nhưng khi mình tu pháp Phật rồi, mình làm chủ được nhân quả, cho nên bệnh đau không tác động được. Làm chủ nhân quả mà! Làm chủ nhân quả như thế nào?

Phải tu tập Chánh Kiến! Mọi vật, mọi sự kiện xảy ra các con nhìn nó bằng thiện và ác. Nếu ác thì ác con thấy rất rõ, thì sẽ có làm khổ mình, khổ người hoặc khổ cả hai. Mỗi sự kiện gì xảy ra thì các con lắng nghe coi, nếu là pháp ác thì nó sẽ mang đến: một là cá nhân mình khổ; hai là người khác khổ; ba là cả hai đều khổ, thì đó là pháp ác. Mà đức Phật nói pháp thì ngăn và diệt, không được để, nghĩa là có cái khổ tức là ngăn. 

...

Thấy tất cả các pháp, các sự kiện xảy ra đều là nhân quả. Các con nhớ tất cả những sự kiện, đừng thấy nó đúng sai phải trái mà thấy nó là nhân quả thì nó sẽ cứu mấy con. Đó là phương hướng để chúng ta học, để chúng ta thấy rõ cuộc sống, cái hoạt động của nó đều nằm trong quy luật của nhân quả. Không thiện thì ác, không ác thì thiện. Thiện thì tăng trưởng, ác thì ngăn và diệt."

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4427
Vấn đạo 2004 « Vấn đạo 2004 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy (2004) » Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy (2004)