Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 07:00

Đường đi nhân quả con người - Mỹ Linh (USA)

Được viết bởi

Đường đi nhân quả của con người xuyên qua những hành động ở 3 nơi là Thân, Khẩu và Ý, mà Ý là tên giặc quan trọng nhất. Chính Ý là đầu đảng, chỉ huy mọi việc làm của Thân và Khẩu. Ý là chủ, tạo tác tất cả. Do đó, Ý là tác nhân chính trong tiến trình nhân quả của con người. Ta có thể xếp loại 3 tên đầu não của ý là: Ý tham, Ý sân và Ý si. 1-  Ý tham: Anh nầy khi gặp người, vật vừa lòng thích ý liền khởi tâm muốn chiếm giữ lấy làm của riêng cho mình. Anh ta tối ngày bôn ba đó đây, xúi anh Thân thu góp tài vật mọi thứ, tích chứa không biết nhàm chán. 2- Ý sân: Anh nầy khi gặp người, vật không vừa ý thì liền khởi tâm chán ghét, không ưa thích, 

Xem toàn bộ bài làm (dạng tài liệu pdf và dạng web - html):

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

 

Thông tin bổ sung

  • Khổ trang: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 9
  • Ngày: 11/2005
  • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Kiến
  • Nguồn dữ liệu: Phật tử
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf
  • Mã lưu trữ: BLA-021060
  • Tên tệp lưu trữ: (BLA-021060)-DuongDiNhanQuaConNguoi-MyLinh(USA).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ bảy, 15 Tháng 7 2017 21:18
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào