Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 27 Tháng 9 2014 07:00

Món ăn giải thoát (18/4/2009)

Được viết bởi

Những lời dạy trên đây của đức Phật, chúng ta nhận thấy có TÁM PHÁP tu tập. Người mới bắt đầu vào đạo phải tu tập pháp môn nào trước?

Đức Phật dạy:

1-     THÂN CẬN VỚI BẬC CHÂN NHÂN (Bậc tu chứng đạo).

Thân cận với bậc tu chứng đạo nghĩa là phải sống gần bên Người chứng đạo để được thưa hỏi những điều mình chưa hiểu biết.

Khi sống được thân cận với bậc tu chứng đạo thì phải thưa hỏi Chân lý giải thoát. Vậy Chân lý giải thoát là cái gì?

Đức Phật dạy:

2-     NGHE DIỆU PHÁP

Vậy NGHE DIỆU PHÁPcủa đức Phật là nghe pháp gì?

NGHE DIỆU PHÁPcủa đức Phật là nghe bốn chân lý: Khổ, tập, diệt, đạo.

Xem toàn bộ tâm thư:

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Thông tin bổ sung

  • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 7
  • Ngày gửi: 18/04/2009
  • Gửi tới: Tu sinh
  • Nguồn tư liệu: Tu sinh
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf
  • Mã lưu trữ: TAT-2904180
  • Tên tệp lưu trữ: (TAT-2904180)-TamThu-MonAnGiaiThoat-(18-04-2009).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 21:06
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào