Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ năm, 25 Tháng 12 2014 07:00

Đạo Phật chỉ có một Giáo chủ Nổi bật

Được viết bởi

Nếu bảo rằng quá khứ có bảy vị Phật thì khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tu thì phải có đạo Phật. Cớ sao trong thời đó lại chỉ có Lục Sư ngoại đạo mà không thấy có cái tên Phật giáo? Đến khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả giải thoát thành lập tôn giáo Phật giáo, nhờ thế chúng ta hiện giờ mới có đạo Phật, mới có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Trong thời đức Phật đi tu không nghe nói đến bốn chân lý này như vậy mà bảo rằng có đạo Phật ở quá khứ là sai, do người sau đặt ra thêm vào để mưu đồ lật đổ đức Phật Thích Ca mâu Ni.

Xem toàn bộ bài vấn đạo (được đang tải 3 dạng: thủ bút, dạng pdf và dạng web html):

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

3. Bút tích

Đạo Phật chỉ có một Giáo chủ - (Từ Tuệ) - (3-1-1999)

Tải về toàn bộ thủ bút tâm thư

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 16
 • Đính kèm bút tích Thầy:
 • Ngày gửi: 03/01/1999
 • Tiêu đề: Trưởng lão đặt
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Chương trình đào tạo: Giai đoạn 1997-2000
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Tu sinh
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html), định dạng ảnh (jpg, png)
 • Mã lưu trữ: TVD-1901032
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-1901032)-DaoPhatChiCoMotDangGiaoChu-(TuTue)-(03-01-1999).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2019
Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 19 Tháng 3 2019 11:05
BBT

Đánh giá tổng thể (1)

5 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

 • Phật có nghĩa là giác ngộ chân lý, làm chủ 4 sự đau khổ sanh - già - bệnh - chết và Phật cũng chỉ cho người đầu tiên tìm ra chân lý giải thoát là đức Thích Ca Mâu Ni.
  Đúng như bạn quốc đã nói: Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức của loài người, đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

  Like 0 Short URL:
 • Phật có nghĩa là giác ngộ chân lý, làm chủ 4 sự đau khổ sanh - già - bệnh - chết và Phật cũng chỉ cho người đầu tiên tìm ra chân lý giải thoát là đức Thích Ca Mâu Ni.
  Đúng như bạn quốc đã nói: Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức của loài người, đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

  Like 0 Short URL:
 • Phật có nghĩa là giác ngộ chân lý, làm chủ 4 sự đau khổ sanh - già - bệnh - chết và Phật cũng chỉ cho người đầu tiên tìm ra chân lý giải thoát là đức Thích Ca Mâu Ni.
  Đúng như bạn quốc đã nói: Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức của loài người, đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

  Like 0 Short URL:
 • Phật có nghĩa là giác ngộ chân lý, làm chủ 4 sự đau khổ sanh - già - bệnh - chết và Phật cũng chỉ cho người đầu tiên tìm ra chân lý giải thoát là đức Thích Ca Mâu Ni.
  Đúng như bạn quốc đã nói: Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một nền đạo đức của loài người, đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

  Like 0 Short URL: