Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Phân mục theo tính chất

Phân mục theo tính chất (6)

Phân mục theo tính chất bài pháp

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 21:13

Trích đoạn

Được viết bởi BBT

Các album pháp âm là các trích đoạn trong các bài pháp của đức Trưởng lão về một đề tài nào đó, ví dụ: trích đoạn Thầy giảng về Nhân quả thảo mộc, trích đoạn Thầy giảng về Tâm bất động,...

 

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 21:12

Pháp âm chung

Được viết bởi BBT

Tập hợp các pháp âm là các album đức Trưởng lão giảng dạy những vấn đề chung về tu hành cho mọi giới.

 

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 07:00

Bát Chánh Đạo

Được viết bởi BBT

Các album pháp âm đức Trưởng lão đã giảng dạy trong chương trình đào tạo Bát Chánh Đạo của đạo Phật. Người đã tổ chức giảng dạy các lớp Chánh Kiến và Chánh Tư Duy, những lớp học Bát Chánh Đạo rèn luyện đạo đức nhân bản - nhân quả đầu tiên trên hành tinh này.

Lớp Chánh Kiến đã được khai giảng vào ngày 5/11/2005 và kéo dài tới 30/3/2006.

 

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 21:03

Vấn đạo

Được viết bởi BBT

Tập hợp các album pháp âm vấn đạo của tu sinh và phật tử.

 

 

 

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 07:00

Trở về đạo phật

Được viết bởi BBT

Các album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về con đường tu hành chân chính của đạo Phật.

Thầy dạy các tu sinh các pháp hành tu tập để xả tâm, ly dục ly ác pháp chứ không phải ức chế tâm.