Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Kính gửi: Các con! Thầy tin và trao trọn quyền thực hiện trang web, Tâm Phúc và Minh Đức hãy cố gắng giúp Thầy. Kính thư, Thầy của các con.

Đăng trong Tâm thư

Trên hết là chúng ta vô cùng biết ơn đức Trưởng lão đã gầy dựng lại chánh pháp, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này; tiếp đến BBTcũng hết sức trân trọng và biết ơn nhiều thế hệ tu sinh và Phật tử đã có công ghi lại và bảo tồn những tư liệu pháp bảo quý báu trong quá trình tu học bên Thầy. Nhờ những tư liệu này mà BBTmới có thể tập hợp lại và lưu trữ trong Thư viện được. Trong quá trình xây dựng Thư viện, BBThết sức cám ơn sự góp ý chân thành của nhiều quý Thầy, Cô, quý Phật tử và bạn đọc, cũng như sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt thành của nhiều cộng tác viên trong việc biên tập, hiệu đính, nâng cao chất lượng hình thức dữ liệu, cũng như sự bố trí trang web, …

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 24 Tháng 8 2014 07:00

Thư ngỏ

Từ trước tới nay, có bao giờ ai nghe được những danh từ “đạo đức không làm khổ mình, khổ người”? có bao giờ ai nghe được danh từ “đạo đức nhân bản –nhân quả”chưa? Kể từ khi Thầy dựng lại chánh pháp mới xuất hiện những danh từ này làm cho mọi người chú ý. Những danh từ này sẽ đi vào tâm hồn của mọi người và sẽ biến dần tới những hành động sống của mọi người, từ đó hành tinh này sẽ có nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người, những đạo đức sâu mầu, cao thượng, đầy đủ đức hạnh trọn vẹn của một con người.

Đăng trong Thông tin chung
Chủ nhật, 24 Tháng 8 2014 07:00

Giới thiệu thư viện

Thư viện là nơi lưu trữ và tra cứu các tài nguyên chánh pháp mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dày công dựng lại. Các tài nguyên lưu trữ trong thư viện là những tư liệu trong quá trình giáo hóa chúng sanh của Thầy gồm các tư liệu kinh sách, tâm thư, trả lời vấn đạo, các pháp âm, video, hình ảnh cũng như các tài liệu của tu sinh học đạo với Người cùng nhiều các tài liệu liên quan khác. Thành phần các chức năng trong thư viện được chia làm hai loại:

Đăng trong Thông tin chung